Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

1.2 Synchronizace dat pomocí datových balíčků

mKasa_balicky.png

Komunikaci pomocí přenosu balíčků lze doporučit při nepravidelné synchronizaci v případě, že mobilní zařízení s mKasou a počítač s programem POHODA nemají přímé propojení.

Export balíčku z programu POHODA

V programu POHODA vytvoříte inicializační balíček prostřednictvím průvodce, který se zobrazí po zvolení povelu Soubor/Datová komunikace/mKasa… ve zvolené účetní jednotce. V průvodci pro komunikaci s aplikací mKasa zvolte první volbu Export dat pro aplikaci mKasa.

006_mKasa_komunikace.png

Na další straně průvodce vyberte mKasu, pro kterou má být balíček vytvořen. Balíček se vygeneruje do složky zvolené v nastavení mKasy. K souboru se jednoduše dostanete kliknutím na odkaz Datový balíček s exportovanými daty pro aplikaci mKasa, který se zobrazí na poslední straně průvodce obsahující výsledek exportu dat. Vytvořený balíček přeneste na své mobilní zařízení.

Přehled exportovaných položek si můžete detailně prohlédnout kliknutím na: Zobrazit podrobnosti.

Chcete-li z programu POHODA přenést nově přidané zásoby, adresy, formy úhrady či zaktualizovat dříve synchronizovaná data, včetně nastavení, vytvořte prostřednictvím průvodce exportem dat vždy nový balíček.

Založení nové jednotky v aplikaci mKasa komunikující prostřednictvím datových balíčků

001_novauj_balicky.png

Spusťte aplikaci mKasa a na úvodní stránce zvolte volbu Balíček. Vyplňte své ID zákazníka. Pokud ID zákazníka neznáte, pole nevyplňujte a stiskněte tlačítko Načíst. Vyhledejte inicializační balíček. Kliknutím na příslušný soubor se data obsažená v balíčku nahrají do aplikace mKasa.


Po dokončení první synchronizace doplňte nastavení, tisku apod. v agendě Nastavení a následně můžete začít vystavovat doklady v agendě Kasa.

Podrobnější postup synchronizace prostřednictvím datových balíčků v aplikaci mKasa je popsán v kapitole 9. Synchronizace.

Import balíčku do programu POHODA

mK_PH_Import_balicku.png

Do svého počítače nahrajte balíček vytvořený v aplikaci mKasa. V programu POHODA v příslušné účetní jednotce zvolte povel Soubor/Datová komunikace/mKasa… V zobrazeném průvodci pro komunikaci s aplikací mKasa zvolte druhou možnost Import dat exportovaných z aplikace mKasa.


Na další straně průvodce vyberte umístění importovaného balíčku. Pokud jste jej uložili do výchozí složky pro komunikaci, ponechte nastavenou první volbu Importovat z komunikační složky zvolené kasy a pouze zvolte odpovídající mKasu.

mK_PH_Import_balicku_3.png

Jestliže jste balíček uložili do jiné složky, vyberte druhou možnost Importovat z jiné složky a zadejte cestu k datovému balíčku. V případě, že je ve zvoleném umístění nalezeno více balíčků, vyberte požadovaný balíček a spusťte import dat. Vyskytuje-li se ve složce pouze jeden balíček, je jeho import spuštěn okamžitě.


Je-li balíček zabezpečen rozdílým heslem oproti nastavení mKasy v agendě Nastavení, bude při načtení balíčku vyžadováno jeho zadání.


mK_PH_Balicek_Heslo.png

Kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti na poslední straně průvodce se ukáže přehled záznamů, které se přenesly do programu POHODA nebo u   nedošlo ke správnému importu, spolu s informací, proč se záznam nenaimportoval. Po dokončení importu dat se vygeneruje i tzv. response balíček obsahující potvrzení k přeneseným dokladům. K souboru se dostanete kliknutím na odkaz Datový balíček s potvrzením importovaných dokladů z aplikace mKasa, který se zobrazí na poslední straně průvodce obsahující výsledek synchronizace dokladů.

Nahráním response balíčku do aplikace mKasa dojde k aktualizaci stavu synchronizace u jednotlivých dokladů obsažených v balíčku. Tento stav můžete zkontrolovat v agendě Doklady, nebo na detailu dokladu na záložce Synchronizace.

Balíček s potvrzením se do aplikace mKasa importuje jako jakýkoliv běžný balíček.