Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

1.2 Synchronizace dat pomocí datových balíčků

mKasa_balicky.png

Komunikaci pomocí přenosu balíčků lze doporučit při nepravidelné synchronizaci v případě, že mobilní zařízení s mKasou a počítač s programem POHODA nemají přímé propojení.

Export balíčku z programu POHODA

V programu POHODA vytvoříte inicializační balíček prostřednictvím průvodce, který se zobrazí po zvolení povelu Soubor/Datová komunikace/mKasa… ve zvolené účetní jednotce. V průvodci pro komunikaci s aplikací mKasa zvolte první volbu Export dat pro aplikaci mKasa.

mK_PH_Export_balicku01.png

Na další straně průvodce vyberte mKasu, pro kterou má být balíček vytvořen. Balíček se vygeneruje do složky zvolené v nastavení mKasy. K souboru se jednoduše dostanete kliknutím na odkaz Datový balíček s exportovanými daty pro aplikaci mKasa, který se zobrazí na poslední straně průvodce obsahující výsledek exportu dat. Vytvořený balíček přeneste na své mobilní zařízení.

mK_PH_Export_balicku02.png
Přehled exportovaných položek si můžete detailně prohlédnout kliknutím na: Zobrazit podrobnosti.

Chcete-li z programu POHODA přenést nově přidané zásoby, adresy, formy úhrady či zaktualizovat dříve synchronizovaná data, včetně nastavení, vytvořte prostřednictvím průvodce exportem dat vždy nový balíček.

Založení nové jednotky v aplikaci mKasa komunikující prostřednictvím datových balíčků

mK_Balicek.png

Spusťte aplikaci mKasa a na úvodní stránce zvolte volbu Balíček. Vyplňte své ID zákazníka, stiskněte tlačítko Načíst. Vyhledejte inicializační balíček. Kliknutím na příslušný soubor se data obsažená v balíčku nahrají do aplikace mKasa.


Po dokončení první synchronizace doplňte nastavení EET, tisku apod. v agendě Nastavení a následně můžete začít vystavovat prodejky v agendě Kasa.

Podrobnější postup synchronizace prostřednictvím datových balíčků v aplikaci mKasa je popsán v kapitole 9. Synchronizace.

Import balíčku do programu POHODA

mK_PH_Import_balicku.png

Do svého počítače nahrajte balíček vytvořený v aplikaci mKasa. V programu POHODA v příslušné účetní jednotce zvolte povel Soubor/Datová komunikace/mKasa… V zobrazeném průvodci pro komunikaci s aplikací mKasa zvolte druhou možnost Import dat exportovaných z aplikace mKasa.


Na další straně průvodce vyberte umístění importovaného balíčku. Pokud jste jej uložili do výchozí složky pro komunikaci, ponechte nastavenou první volbu Importovat z komunikační složky zvolené kasy a pouze zvolte odpovídající mKasu.

mK_PH_Import_balicku_3.png

Jestliže jste balíček uložili do jiné složky, vyberte druhou možnost Importovat z jiné složky a zadejte cestu k datovému balíčku. V případě, že je ve zvoleném umístění nalezeno více balíčků, vyberte požadovaný balíček a spusťte import dat. Vyskytuje-li se ve složce pouze jeden balíček, je jeho import spuštěn okamžitě.


Je-li balíček zabezpečen rozdílým heslem oproti nastavení mKasy v agendě Nastavení, bude při načtení balíčku vyžadováno jeho zadání.


mK_PH_Balicek_Heslo.png

Kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti na poslední straně průvodce se ukáže přehled záznamů, které se přenesly do programu POHODA nebo u kterých nedošlo ke správnému importu, spolu s informací, proč se záznam nenaimportoval. Po dokončení importu dat se vygeneruje i tzv. response balíček obsahující potvrzení k přeneseným prodejkám. K souboru se dostanete kliknutím na odkaz Datový balíček s potvrzením importovaných prodejek z aplikace mKasa, který se zobrazí na poslední straně průvodce obsahující výsledek synchronizace prodejek.

Nahráním response balíčku do aplikace mKasa dojde k aktualizaci stavu synchronizace u jednotlivých prodejek obsažených v balíčku. Tento stav můžete zkontrolovat v agendě Doklady, nebo na detailu prodejky na záložce Synchronizace.

Balíček s potvrzením se do aplikace mKasa importuje jako jakýkoliv běžný balíček.