Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příspěvkové organizace - OLD

Příspěvkové organizace

Systém POHODA není určen pouze pro podnikatelské subjekty. Účetnictví v něm mohou vést také příspěvkové organizace zřízené obcemi, kraji, dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami apod. (tzv. územní příspěvkové organizace) nebo organizačními složkami státu (tzv. státní příspěvkové organizace), např.:

 • mateřské školy, základní školy a školní jídelny,
 • domy dětí a mládeže a základní umělecké školy,
 • knihovny, divadla, muzea, filharmonie, hvězdárny a další kulturní a vzdělávací instituce,
 • domovy důchodců atd.

Videokurz POHODA pro začátečníky

POHODA pracuje s účtovou osnovou pro příspěvkové organizace a obsahuje všechny knihy, evidence a přehledy, které jsou specifické pro tyto subjekty. Umožňuje příspěvkovým organizacím samozřejmě také vést evidenci majetku, včetně odpisování dlouhobého majetku, a skladové hospodářství a využívat další funkce účetního a ekonomického programu.

Výkazy pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu

Příspěvkové organizace patří mezi účetní jednotky, které mají podle zákona o účetnictví povinnost předávat své účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Ministerstvo financí z těchto informací sestavuje účetní výkazy za Českou republiku.

POHODA podporuje vykazování do CSÚIS. Umožňuje sestavit tiskopisy stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. (poznámka):

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztráty
 • Příloha č. 3 a č. 4
 • Příloha č. 5
 • Schvalování účetní závěrky
 • Výkaz PAP

Ostatní výkazy:

Program POHODA dále podporuje sestavení vedlejších účetních výkazů příspěvkových organizací pro potřeby krajských úřadů.

V agendě Účetnictví/Účetní deník je možné sestavit:

 • Stav účtů a obratů pro IS Controlling (Ústecký kraj)

POHODA: Pohled do agendy pro sestavení výkazů pro CSÚIS

Některé z těchto výkazů POHODA sestaví kompletně sama. V některých stačí pomocí srozumitelného průvodce ručně doplnit několik informací, které se v účetnictví nesledují. Jakmile jsou výkazy připravené, POHODA vygeneruje XML, resp. GXML soubory ve struktuře odpovídající požadavkům Ministerstva financí ČR a umožňuje jejich podepsání platným certifikátem. Výsledkem jsou soubory připravené pro případné zašifrování a odeslání. Jestli máte výkazy předávat krajskému úřadu, nebo přímo přes portál Ministerstva financí ČR, vychází z rozhodnutí krajského úřadu, v jehož správním obvodu se vaše příspěvková organizace nachází. Více viz podrobnější informace k sestavování výkazů příspěvkových organizací pro CSÚIS v programu POHODA.

Poznámka: Vedle těchto tiskopisů může krajský úřad, v jehož působnosti se vaše příspěvková organizace nachází, stanovit ještě další výkazy, které máte v rámci vykazování do CSÚIS předložit. Tyto specifické druhy výkazů POHODA nepodporuje. Pro zjištění podrobností o případných dalších výkazech vám doporučujeme, abyste kontaktovali svůj krajský úřad.

Pomocný analytický přehled

POHODA podporuje sestavení a elektronické odeslání pomocného analytického přehledu (PAP), který musí vybrané příspěvkové organizace předávat v rámci monitorování a řízení veřejných financí. Údaje do částí I až III dokáže POHODA načíst automaticky, ostatní části je nutné vyplnit ručně.

Kterou POHODU vybrat?

Pro příspěvkové organizace jsou určeny tyto varianty a řady programu POHODA:

POHODA ProfiPOHODA SQL ProfiPOHODA E1 Profi
POHODA PremiumPOHODA SQL PremiumPOHODA E1 Premium
POHODA KompletPOHODA SQL KompletPOHODA E1 Komplet

Srovnání variant
Vyberte si nejvhodnější variantu systému POHODA:


Kam dál?

FAQ – POHODA a vykazování pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
Evidence majetku
Skladové hospodářství


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501464 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout