Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Bezpečnost dat a přístupová práva

Bezpečnost dat a přístupová práva

Účetní data, ekonomické výsledky, personální a mzdové údaje, ale třeba i údaje o zakázkách není vždy vhodné sdílet všemi uživateli programu. Některá data a záznamy jsou natolik citlivá, cenná či důvěrná, že by přístup k nim, právo je editovat a právo manipulovat s databázemi měli mít jen někteří uživatelé. Ať už při práci v síti, nebo při sdílení jednoho počítače více uživateli je velmi vhodné uvažovat o zajištění ochrany dat.

Mezi základní bezpečnostní mechanismy, které POHODA umožňuje používat, jsou:

Videokurz POHODA pro začátečníky

Přístupová práva uživatelů

Ve všech variantách programu POHODA kromě varianty Mini (je určena pouze pro 1 uživatele) můžete jednotlivým uživatelům definovat přístupová práva do jednotlivých částí systému odpovídající jejich pravomocem. Definovat můžete konkrétní uživatelská přístupová práva:

v řadách POHODA, POHODA SQL i POHODA E1: pouze v řadách POHODA SQL a POHODA E1:
 • po agendách,
 • do konkrétních skladů,
 • k jednotlivým pokladnám,
 • ke speciálním operacím jako například hromadné operace, export databáze do Accessu či změna účetního období,
 • na zobrazení záložky s historickými verzemi dokladu v případě jeho změny atd.,
 • do úrovně číselných řad dokladů, např. podle poboček, oddělení apod.,
 • k jednotlivým bankovním účtům,
 • pro zobrazení skladových pohybů a účetních záznamů v deníku podle středisek,
 • na různé typy exportů dat z jednotlivých agend – export agendy, export tabulky dat do Excelu, exporty do formátu XML a ISDOC, exporty do pokladny Euro nebo do internetového obchodu.
Tip:
V řadách POHODA SQL a POHODA E1 můžete práva na exporty uživatelům zakázat nebo povolit jak pro daný typ exportu, tak i pro požadovanou agendu. Snížíte tak riziko nechtěných zásahů a neoprávněných převodů dat a celkově posílíte bezpečnost svých firemních a účetních záznamů.

POHODA E1: Nastavit práva k jednotlivým číselným řadám dokladů a na různé typy exportu dat z agend podporuje pouze nejvyšší řada

Z pohledu způsobu přiřazování uživatelských práv podporují jednotlivé řady systému POHODA tyto možnosti:

 • řady POHODA, POHODA SQL i POHODA E1: přímá definice práv – práva o konkrétním rozsahu přiřazuje administrátor rovnou jednotlivým uživatelům,
 • pouze řada POHODA E1: definice práv pomocí rolí – administrátor vytvoří jednotlivé role, příp. podrole odpovídající typovým uživatelům (fakturantka, skladník, hlavní účetní atd.) nebo jednotkám (oddělení, pobočky, úseky atd.), těmto rolím nakombinuje jednotlivá práva a role pak přiřadí konkrétním uživatelům.

V řadě POHODA E1 je možné oba způsoby kombinovat.

Tip: Vyberte si řadu E1:
POHODA E1 Přiřazením role konkrétním uživatelům se dá reagovat také na personální změny, ať už dlouhodobého (např. změna pracovní pozice) nebo krátkodobého charakteru (např. zástup v době pracovní neschopnosti). Po uplynutí důvodu pro dočasnou úpravu práv danému uživateli přiřazenou roli i s odpovídajícími právy jednoduše opět odejmete.

POHODA E1: Nejvyšší řada dovoluje nastavit rozsah práv ke konkrétním sestavám, a to jak jednotlivým uživatelům, tak rolím

Sledování historie změn záznamů

Ve většině agend vidíte, kdo a kdy záznam vytvořil a uložil. Kromě toho může POHODA volitelně sledovat historii změn záznamů, a to včetně autorů, kteří je provedli. Díky tomu máte vždy přehled o změnách provedených konkrétním uživatelem v konkrétním dokladu. Opravy účetních a skladových dokladů zaznamenává POHODA podle zákona o účetnictví. K dispozici je mimo jiné i tisková sestava s přehledem smazaných dokladů.

Všechny tři řady programu POHODA mohou zaznamenávat historii:

 • v agendách banky a pokladny, interních dokladů,
 • v agendách s nabídkami a poptávkami, přijatými a vydanými objednávkami a (zálohovými) fakturami, ostatními pohledávkami a závazky,
 • v agendách příjemek, výdejek, převodek, prodejek a zakázek a v agendách pro výrobu, reklamace a servis,
 • v agendě Kasa a v programu POHODA Kasa Offline.

Řada POHODA E1 umožňuje sledovat historii také:

 • v agendách majetku, drobného a leasingového majetku,
 • v knize jízd a agendách vozidlech, tuzemských a zahraničních cestovních příkazů,
 • v adresáři, zásobách, příkazech k úhradě a
 • v personalistice.

Zamykání dokladů

Jednotlivé typy dokladů můžete chránit před nežádoucími či nechtěnými zásahy uzamčením. POHODA zamkne jak samotný záznam, tak jeho případné zaúčtování do deníku. Zamknout můžete k vybranému datu i celé účetnictví.

Uzamčený doklad není možné editovat, ale vazby na záznamy v dalších agendách v něm samozřejmě zůstávají zachovány. Otvírat z něj navázané záznamy je tedy možné.

Řada POHODA E1 nabízí tzv. dvoustupňové zamykání. První stupeň uzamkne doklady či celé účetnictví pro běžné uživatele, zatímco uživatel s vyšším oprávněním, např. účetní, s nimi může dále pracovat. Běžný uživatel tak například do uzamčeného období už nezadá žádné nové doklady a nenaruší tak přípravu uzávěrky. Zámek druhého stupně pak platí i pro uživatele s vyšším oprávněním.

Tip: Vyberte si řadu E1:
POHODA E1 Zamykání záznamů můžete svěřit automatické úloze. POHODA E1 pak k nastavenému datu uzamkne prvním či druhým stupněm vybrané skupiny záznamů: účetní, skladové, nabídky a objednávky, resp. reklamační a servisní záznamy.

Klient-server: data v bezpečí

Správu dat, operace s databází a fyzický přístup k databázovému úložišti v případě technologie klient-server zajišťuje databázový SQL server. Ten zvyšuje bezpečnost dat, po síti se díky němu přenáší menší objem dat a databáze se nemůže poškodit vlivem chyby sítě. Systém je celkově stabilnější a umožňuje souběžnou práci více uživatelů a v případě řady POHODA E1 také použití rozšiřujících funkcí a možností.

Kterou POHODU vybrat?

Základní způsoby definice práv, jednostupňové zamykání dokladů a sledování historie záznamů podporují všechny varianty systému POHODA kromě varianty Mini. Na technologii klient-server jsou postavené dvě řady: POHODA SQL a POHODA E1. Požadujete-li pokročilé možnosti nastavení práv nebo dvoustupňové zamykání dokladů či chcete-li sledovat historii ve více agendách, vybírejte z variant řady POHODA E1.

POHODA Lite - -
POHODA Jazz POHODA SQL Jazz POHODA E1 Jazz
POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard
POHODA Profi POHODA SQL Profi POHODA E1 Profi
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium
POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Srovnání variant
Vyberte si nejvhodnější variantu systému POHODA:


Kam dál?

Síťové verze
Elektronické faktury - formáty ISDOC a PDF
Tiskové sestavy a výstupy

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288345 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout