Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Nadstandardní sklady

Nadstandardní funkce v oblasti skladového hospodářství

Technologie SQL umožňuje přidávat do programu POHODA další funkcionalitu bez toho, aby docházelo ke zpomalení práce uživatele. Ve skladových agendách tak dostaly prostor jednak další užitečné záložky, které umožňují uživateli lepší rozhodování při prodeji a nákupu, jednak pokročilejší funkce, které při správném nastavení ušetří uživateli spoustu práce.

Kromě základní funkčnosti pro oblast skladů a zásob tak POHODA E1 umožňuje evidovat o skladových položkách mnohem detailnější informace a používat pokročilejší funkce. Podporuje:

 • používání více měrných jednotek u jedné skladové položky s odpovídajícími čárovými kódy, ať už vlastními, nebo dodavatele – vše na jedné skladové kartě,
 • pohodlný přístup k údajům o všech nákupech a prodejích bez přepínání do jiných agend,
 • evidenci dodavatelských údajů o skladové položce,
 • rozšíření agend pro skladové hospodářství o další pole podle vlastních potřeb – pomocí volitelných parametrů,
 • přidružení neomezeného počtu svázaných zásob – při vyskladnění vloží POHODA E1 do dokladu hlavní položku automaticky se všemi svázanými zásobami dohromady (např. elektroodpad, autorské poplatky, zboží navíc v rámci akcí na podporu prodeje apod.),
 • sledování evidenčních čísel jednotlivých komponent výrobků,
 • editaci jednotlivých komponent výrobků přímo ve výrobních listech – např. změna množství komponenty, přidání nebo smazání položky výrobku apod.,
 • používání nákupních cen v cizí měně – nejen ke vkládání do objednávek, příjemek a dalších dokladů, ale i pro rychlé přecenění prodejních cen při výraznější změně kurzu,
 • používání cizojazyčných názvů zboží v dokladech bez přepisování názvu položky v dokladech nebo zakládání cizojazyčných skladů – každá položka může mít kromě českého názvu přiřazeny až dva cizojazyčné názvy a POHODA E1 při vkládání skladové položky do dokladu umožňuje vybrat mezi těmito třemi názvy,
 • odvozování slev u prodejních cen od vedlejších cen a vytváření několika samostatných stromů cenových hladin,
 • při prodeji zboží přes internet: nastavení automatického spouštění XML komunikace pro přenos dat mezi e-shopem a programem POHODA - pro zasílání dat z programu POHODA do internetového obchodu a načítání objednávek z internetového obchodu do programu POHODA bez ručního spouštění,
 • automatické objednávání jednotlivých i složených zásob – u složených zásob POHODA E1 vytvoří objednávky na jednotlivé položky, ze kterých se skládají, a to na všechny položky, nebo jen ty chybějící,
 • synchronizaci údajů mezi jednotlivými sklady,
 • vytváření inventur pro více skladů souběžně a uchovávání záznamů pro opětovné zobrazování,
 • sestavení inventur pro konkrétní evidenční čísla (výrobní čísla nebo šarže) atd.

Údaje o nákupech a prodejích pěkně pohromadě

Přímo na skladové kartě jsou dostupné údaje o minulých nákupech dané skladové položky, včetně data nákupu, uvedení dodavatele a údajů o množství a ceně. Obdobný rozsah informací nabízí POHODA také při vystavování prodejních dokladů. Při výběru skladové položky zásob do dokladu zobrazí přehled minulých prodejů danému odběrateli, opět včetně data, množství a cen. Značně tak ulehčí rozhodování o případné operativní změně ceny pro odběratele i bez přepínání do jiných agend. (Pro detailní pohled je samozřejmě možné rovnou z přehledů o minulých nákupech a prodejích vstoupit do konkrétní faktury, příjemky či výdejky, protože zobrazení těchto údajů je propojeno s odpovídajícími doklady a agendami.)

POHODA: Informace o minulých prodejích vybranému odběrateli umožní operativní rozhodnutí o případné úpravě ceny ve vystavovaném dokladu

Dodavatelské údaje o skladové položce přímo na skladové kartě

POHODA E1 umožňuje přiřadit ke každé skladové položce více dodavatelů, skutečných i potenciálních, a na skladové kartě vyplnit jejich údaje o dané položce jako objednací kódy, názvy a čárové kódy, nákupní ceny (i v cizích měnách), dodací lhůty, minimální objednací množství a různé měrné jednotky.

Je to užitečná informační podpora pro oblast nákupu a pro zajištění efektivity hned na vstupu. Dodavatele lze díky těmto informacím jednoduše třídit, porovnávat jejich ceny, dodací lhůty apod. Jednoho z dodavatelů je možné označit jako výchozího. Na něj pak budou vystavovány automatické objednávky.

POHODA: Údaje jednotlivých dodavatelů o skladové položce ulehčí nákup

Odvozování slev od vedlejších cen a stromy cenových hladin

POHODA E1 umožňuje odvozovat slevy při prodeji nejen ze základních prodejních cen (jako v řadách POHODA a POHODA SQL), ale také z tzv. vedlejších cen. Tato funkcionalita umožňuje vytvářet několik samostatných stromů cenových hladin. Jeden strom cen může být maloobchodní, druhý velkoobchodní a třetí třeba pro prodej do zahraničí v EUR. Cenové hladiny z jednotlivých stromů lze přiřadit jednotlivým skupinám zákazníků/odběratelů.

POHODA: Odvozování slev od vedlejších cen dává možnost vytvořit samostatné stromy hladin prodejních cen

Synchronizace údajů v různých skladech

Nachází-li se nějaká skladová položka ve více skladech (např. u skladů pro více prodejen nebo při pobočkovém zpracování dat), není nutné při změně některého jejího údaje ručně vyhledávat odpovídající záznamy v ostatních skladech a upravovat je. POHODA E1 disponuje funkcí, pomocí níž sama aktualizuje skladové karty a ceny podle vzorového skladu. K synchronizaci skladových karet může docházet:

 • automaticky – ihned při změně údaje ve vzorovém skladu,
 • na povel – ruční spuštění,
 • pomocí automatické úlohy – podle nastaveného časového plánu.

Sdružením jednotlivých automaticky prováděných aktualizací do větších dávek, příp. jejich načasováním do méně exponovaných období v neposlední řadě zlepšíte výkon celého systému.

Kterou POHODU vybrat?

Nadstandardní možnosti a funkce pro oblast skladových agend najdete v řadě POHODA E1, a to v těchto variantách:

- - POHODA E1 Jazz
- - POHODA E1 Standard
- - POHODA E1 Premium
- - POHODA E1 Komplet

Srovnání variant
Vyberte si nejvhodnější variantu systému POHODA:


Kam dál?

E-shopy
Vykazování pro Intrastat
Fakturace a objednávky
Úpravy tiskových sestav na míru
Školení Skladové hospodářství – nastavení a zavedení
Školení Skladové hospodářství – práce s doklady


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288428 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout