Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.2 Elektronická fakturace ISDOC

Formát elektronické fakturace ISDOC sjednocuje doposud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný. Díky tomu můžete posílat elektronické faktury napříč ekonomickými systémy, včetně systémů používaných státními institucemi. Doklad ve formátu ISDOC bez problémů doplníte o elektronický podpis, kterým se ověří platnost a původ dokladu. Elektronickou fakturu snadno odešlete e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek, a tak snížíte své náklady na tisk, expedici a archivaci a zároveň ušetříte čas.

STORMWARE ISDOC Reader

STORMWARE ISDOC Reader je součástí instalace systému POHODA, ale je možné i jeho samostatné stažení z internetových stránek www.stormware.cz.

STORMWARE ISDOC Reader je program, který slouží k zobrazení a kontrole elektronických dokladů ve formátu ISDOC. Pomocí tohoto prohlížeče jakýkoliv dokument ve formátu ISDOC otevřete, vytisknete nebo naimportujete do ekonomického a informačního systému POHODA. Tento program podporuje také zobrazení, otevření a uložení příloh, které jsou součástí ISDOC dokladu.

STORMWARE ISDOC Reader

STORMWARE ISDOC Reader před samotným zobrazením elektronického dokumentu nejprve zjišťuje, jde-li o podporovaný dokument, a zkontroluje správnost jeho struktury. Ověří formát dokumentu, jeho platnost a elektronický podpis. Teprve po všech provedených a nezbytných kontrolách můžete zobrazený doklad naimportovat nebo vytisknout.

Přijatý doklad otevřete v programu STORMWARE ISDOC Reader pouhým dvojklikem na soubor ISDOC a povelem Soubor/Import do ES POHODA jej naimportujete do otevřené účetní jednotky programu POHODA. Druhou možností importu je načtení přímo z programu POHODA, a to prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import z ISDOC...

POHODA také umožňuje načtení elektronického dokumentu ISDOC přiloženého v PDF dokumentu.

Při importu dokladu se ověřuje IČ příjemce dokladu, tedy IČ účetní jednotky, existence importovaného dokladu v účetnictví, kvalifikovaný certifikát a elektronický podpis dokumentu. Pokud jde o doklad v cizí měně, POHODA provede kontrolu užití a nastavení cizích měn v otevřené účetní jednotce. Importované zásoby je možné provázat s agendou Sklady/Zásoby. V takovém případě program zjišťuje a hlídá shodu mezi importovanou položkou a položkou zásob, a to prostřednictvím kódu a čárového kódu. Objeví-li duplicitu a daná položka není identifikována jako jedinečná, k naskladnění nedojde. Výjimkou je případ, kdy je v agendě Sklady/Sklady vybrán konkrétní sklad. Pokud je při importu zjištěna duplicita zásob a importovaná zásoba se nachází i na vybraném skladě, dojde k importu zásoby na vybraný sklad.

Export dokladů z programu POHODA

Nastavení pro export dokumentu ve formátu ISDOC můžete provést v agendě Uživatelské nastavení/ISDOC.

Export dokladů do formátu ISDOC pro vás bude stejně snadný, rychlý a praktický jako jejich import do systému POHODA. V agendách Vydané faktury, Vydané zálohové fakturyInterní doklady se po výběru povelu Záznam/Komunikace/Export do ISDOC… zobrazí průvodce, ve kterém si zvolíte cestu ke složce, do které chcete doklad uložit, a podpisový certifikát. V tomto průvodci připojíte i další potřebné přílohy, a tím vytvoříte jeden komprimovaný ZIP soubor.