Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu vyexportovat údaje z tabulky do excelu nebo jako textový soubor?

odpověď

Export dat lze provést jednoduše několika způsoby:

Export tabulky

Vyexportuje data hlavní tabulky otevřené agendy, ale nelze exportovat položky a další svázané údaje.
Lze použít dva způsoby:

1. Export do excelu

Funkce umožňuje pomocí jednoho kliknutí vyexportovat soubor *.xlsx (nebo *.xls - dle nastavení v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení/Ostatní). Soubor se uloží do složky %TEMP% a otevře se v přidružené aplikaci.

 1. V tabulce, kterou chcete vyexportovat vyfiltrujte požadovaná data.
 2. Klikněte na kterýkoliv řádek pravým tlačítkem myši.
 3. Použijte volbu Otevřít v Excelu.
 4. Otevřený soubor lze ihned editovat nebo uložit do požadovaného umístění.
 • Pro použití funkce není nutné používat aplikaci Microsoft Office Excel, lze použít např. OpenOffice Calc a jeho odnože.
 • Exportují se pouze viditelné sloupce, zobrazené lze upravit přes kontextové menu Sloupce.
 • Pokud neexistuje asociace souboru k výchozímu programu, soubor se uloží, ale neotevře.
 • Název souboru je generován automaticky podle masky: ph{xxxx}.xls(x), např. phE9D8.xlsx
 

2. Export tabulky

Funkce umožňuje uložit aktuální výběr do určeného souboru, lze definovat které sloupce se vyexportují bez ohledu na zobrazení.

 1. V tabulce, kterou chcete vyexportovat vyfiltrujte požadovaná data.
 2. Klikněte na kterýkoliv řádek pravým tlačítkem myši.
 3. Použijte volbu Export tabulky
 4. V průvodci zvolte, které sloupce chcete exportovat.
 5. Druhá strana umožňuje vybrat formát souboru.
 6. Třetí strana průvodce umožňuje zvolit složku pro uložení a název souboru.
 • Pokud budete export provádět pravidelně, lze na první straně vytvořit šablonu výběru - zapsáním názvu šablony a kliknutím na disketu.
 • Výchozí výběr je nastaven podle viditelných sloupců.
 • Pokud exportujete do excelu, jeví se jako vhodnější formát *.xlsx
 

Export tiskové sestavy

Export vybrané sestavy

Tento typ exportu dokáže vyexportovat data hlavní tabulky i další svázané údaje jako jsou Položky, detailní informace zásob a další.

Rozsah dat je definován pomocí vybrané tiskové sestavy.

Pro export lze použít několik formátů, určit cestu pro uložení souboru a nastavit další vlastnosti. 

 
 1. Ve vybrané agendě použijte povel Soubor/Tiskové sestavy.
 2. Zvolte vhodnou sestavu a tlačítkem Náhled ji zobrazte.
 3. Použijte ikonu s logem Excelu pro Export (Alt + E).
 4. Zvolte formát, umístění a další vlastnosti.
 • Pokud potřebujete jako výstup celistvou tabulku s jedinou hlavičkou, použijte volbu Neopakovat hlavičky stránek.
 • V případě, že existuje asociovaná aplikace, je po exportu soubor automaticky otevřen v Excelu (Calc, nebo jiném programu).
 • Sestavy lze upravit podle potřeby pomocí aplikace REPORT Designer.
 • V případě, že si netroufnete na složitější úpravu, můžete úpravu sestavy objednat jako Individuální službu.

Tisk tabulky

Je kombinací předchozích řešení, umožňuje překlopit hlavní tabulku agendy do tiskové sestavy a tu vyexportovat jako tiskovou sestavu.

 1. V tabulce, kterou chcete vyexportovat vyfiltrujte požadovaná data.
 2. Klikněte na kterýkoliv řádek pravým tlačítkem myši.
 3. Vyberte povel Tisk tabulky, otevře se náhled sestavy s obsahem tabulky.
 4. Použijte ikonu s logem Excelu pro Export (Alt + E).
 5. Zvolte formát, umístění a další vlastnosti.
 • Export bude obsahovat také hlavičku s identifikací firmy, roku a datum vytvoření.
 • Exportují se pouze viditelné sloupce, definovat je lze pomocí povelu Sloupce.
 • Při exportu lze definovat formát, umístění a další vlastnosti.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím