Skip Navigation LinksSTORMWARE > Školení > Finanční analýza

Finanční analýza

Kurz pro uživatele programu POHODA

Tento kurz rozšiřuje a vhodně doplňuje portfolio standardizovaných školení společnosti STORMWARE o výklad a praktická cvičení dovedností spojených s analýzou účetních dat obsažených v programu POHODA. Jeho cílem je seznámit vás s možnostmi tvorby vzorců v agendě Účetnictví/Analýza a s vybranými rozdílovými a poměrovými ukazateli finanční analýzy a možnostmi jejich výpočtu v programu POHODA.

Pro analytické účely nabízí ekonomicko-informační systém POHODA svým uživatelům agendu Účetnictví/Analýza, ve které je možné pomocí speciální syntaxe vzorců přebírat do analýzy některé analyticky velmi cenné informace. Lze např. operovat s koncovým stavem účtové třídy či účtové skupiny, současně je však možné odkazovat se na počáteční či koncové stavy jednotlivých syntetických a analytických účtů. Úhel pohledu a míra agregace interpretovaných informací závisí na potřebách uživatelů.

Úvod kurzu je věnován výkladu a praktickému procvičování základních dovedností spojených s ovládáním agendy Účetnictví/Analýza. Dále je věnována velká pozornost syntaxi vzorců používaných při definování vlastních analýz. Po zvládnutí těchto podpůrných vzdělávacích cílů následuje výklad analýzy cash-flow. S ohledem na rozličné informační potřeby jednotlivých účetních jednotek probíhá výklad cash-flow prostřednictvím příkladu, který je uveden v Českém účetním standardu č. 23. V rámci výkladu k této analýze uvede lektor technická omezení analýzy cash-flow v programu POHODA. Součástí tohoto školení není detailní rozbor struktury účtového rozvrhu a detailní návrh analýzy cash-flow pro jednotlivé účastníky školení. Tato témata mohou být předmětem individuální konzultace.

Třetí blok školení je věnován výkladu a procvičování vybraných poměrových a rozdílových ukazatelů finanční analýzy. Pozornost je především věnována ukazatelům rentability, ukazatelům zadluženosti a ukazatelům platební schopnosti. V závěru školení jsou též okrajově zmíněny postupy pro výpočet pozice akcií/podniku na kapitálovém trhu.

Kategorie: D

Kurz je určen: především pro hlavní účetní a ekonomy firem pracující s programem POHODA.

Objednáním více kurzů ušetříte

Kurz je konán ve dvou dopoledních blocích od 9 do 12 hodin – ve vypsaném termínu a následujícím dni.

Cena školení: 2 480 Kč (bez DPH)

Náplň školení

 • Pracovní prostředí a ovládání agendy Účetnicví/Analýza.
 • Výklad a praktické procvičení syntaxe vzorců používaných při definování analýz.
 • Analýza cash-flow.
 • Úvod do finanční analýzy.
 • Finanční analýza: rozdílové ukazatele "pracovní kapitál" a "provozní kapitál".
 • Finanční analýza: Ukazatele rentability.
 • Finanční analýza: Ukazatele obratu.
 • Finanční analýza: Ukazatele likvidity.
 • Finanční analýza: Úvod do analýzy postavení podniku na kapitálovém trhu.

Další informace:

Přehled školení
Termíny a objednávka školení

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 453909 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: