Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Sklady – Doklady, zásoby, inventura

Poradíme vám, jak využít propojení agend při skladových operacích

Příjemka, výdejka, nabídka, poptávka, objednávka, faktura – hlavní doklady, ve kterých se pravidelně objevují vaše skladové zásoby a které jsou v programu POHODA vzájemně velmi úzce provázány. Zapomeňte proto na neustálé ruční vyplňování jednotlivých položek pokaždé, když zásoba postoupí ve svém skladovém oběhu do navazujícího dokladu. Zúčastněte se našeho školení a zjistěte, jak a do kterých dokladů můžete pohodlně přenášet kompletní informace z již vystavených dokladů, příp. z agendy Zásoby. V druhé části kurzu se pak podíváme na zoubek rychlému zpracování inventury.
 

Máte o školení zájem?
nebo zavolejte na
567 112 611

Na co určitě přijde řeč?

Úvodní seznámení se skladovou evidencí v programu POHODA

Základní představení funkcí v agendě Zásoby

Práce se skladovými zásobami v jednotlivých agendách – vkládání zásoby do dokladu kódem, přes dialogové okno a přenesením dokladů mezi agendami

Grafické znázornění všech vazeb mezi doklady

Seznámení s jednotlivými skladovými doklady – nabídka, poptávka, objednávka, příjemka, výdejka, faktura

Průvodce inventurou v Pohodě – příprava podkladů, vytváření inventurních seznamů, zaúčtování inventury

Možnosti sledování a vyhodnocování skladových operací v agendě Pohyby

Komu se školení může hodit?

Školení je určeno pro skladové operátory, fakturanty a další pracovníky, kteří v programu POHODA vytváří nebo jinak pracují se skladovými doklady. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je orientace v programu POHODA a znalost skladové teorie.

Kategorie: C ?S počítačem i Windows pracuji bez problémů a mám za sebou i zkušenosti s programem POHODA.

Další školení z této kategorie >


Tento kurz je vhodný pro mírně pokročilé uživatele Pohody. Nezbytným předpokladem pro jeho úspěšné absolvování je znalost základních principů práce v programu, které si rychle osvojíte na školení Základní dovednosti v programu POHODA, a také mít sklady v Pohodě správně zavedené, s čímž vám pomůžeme na školení Sklady – Zavedení skladů.

Školení k programu POHODA:
Sklady – Doklady, zásoby,
inventura
1 580 Kč bez DPH
V ceně obdržíte:
  • pracoviště s vlastním počítačem
  • podrobný manuál a další materiály v tištěné podobě
Jak kurz probíhá:
  • školení se uskuteční ve vybraném termínu
  • kurz je připraven jako půldenní a jeho skutečná délka bude záviset na počtu účastníků (nejčastěji 3–4 hodiny)

Kdo vás školením může provést?