Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Účetní uzávěrka

Vše, co potřebujete vědět o účtování v Pohodě na přelomu roku

Zjednodušte si uzávěrkové činnosti a zúčastněte se našeho odborného školení. Hned v úvodu vás seznámíme s osvědčeným postupem účetní uzávěrky v Pohodě. Podle jednotlivých bodů tohoto plánu si pak ukážeme princip účtování na přelomu roku, zastavíme se u tiskových sestav, potřebných nastavení, inventarizace, případů účtovaných na konci období a výpočtu daně z příjmů. Naše školení nakonec završíme sestavením účetní závěrky a datovou uzávěrkou dle zásad zákona o účetnictví.
 

Máte o školení zájem?
nebo zavolejte na
567 112 611

Na co určitě přijde řeč?

Doporučený postup a činnosti účetní uzávěrky, rozdíl mezi účetní uzávěrkou a závěrkou

Užitečné sestavy pro prověření úplnosti a správnosti účetnictví

Seznámení s rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích

Možnosti práce v novém účetním období bez uzavření předchozího roku

Úvod do inventarizace bank, pokladen, pohledávek, závazků a majetku

Správné zaúčtování operací na konci účetního období – časové rozlišení, opravné položky, kurzové rozdíly, dohadné položky a rezervy

Personální a mzdové operace před účetní uzávěrkou

Skladové činnosti na konci roku – způsob účtování A vs. B, sestavení inventury a zaúčtování inventurních rozdílů

Výpočet a zaúčtování daně z příjmů

Zákonné požadavky na sestavení a zveřejnění účetní závěrky

Průvodce uzavřením účetních knih a uzavření účetnictví minulého roku

Komu se školení může hodit?

Školení je určeno pro všechny pohodové účetní, kteří chtějí při účetní uzávěrce postupovat co nejefektivněji a ušetřit tak spoustu času. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je orientace v programu POHODA a teoretická znalost problematiky účetní a datové uzávěrky.

Kategorie: D ?Program POHODA znám a ovládám poměrně dobře.

Další školení z této kategorie >


Tento kurz je vhodný pro pokročilé uživatele Pohody. Nezbytným předpokladem pro jeho úspěšné absolvování je znalost základních principů práce v programu, které si rychle osvojíte na školení Základní dovednosti v programu POHODA. Abyste přitom z kurzu měli co největší užitek a nabyté znalosti si mezi sebou snadno propojili, doporučujeme taktéž absolvovat školení účetnictví, skladů, personalistiky a mezd v Pohodě.

Školení k programu POHODA:
Účetní uzávěrka
1 580 Kč bez DPH
V ceně obdržíte:
  • pracoviště s vlastním počítačem
  • podrobný manuál a další materiály v tištěné podobě
Jak kurz probíhá:
  • školení se uskuteční ve vybraném termínu
  • kurz je připraven jako půldenní a jeho skutečná délka bude záviset na počtu účastníků (nejčastěji 3–4 hodiny)

Kdo vás školením může provést?