Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

7.1 Přehled prodeje

001_7.1_prehledy.png

Na záložce Doklady je k dispozici seznam všech vystavených dokladů (prodejek, výdejek, výběrů a vkladů) setříděných do skupin dle zvoleného kritéria seskupení přehledu. Po kliknutí na příslušný doklad se zobrazí podrobné informace o dokladu.

Na záložce Přehledy prodeje je uveden souhrnný pohled na pokladní pohyby vyplývající z prodejek (sekce Tržby) a vkladů a výběrů (sekce Vklady a výběry), které celkově tvoří výsledný zůstatek hotovosti v pokladně (sekce Stav pokladny).


Přehled prodeje se vždy vztahuje k vybrané uzávěrce pokladny nebo v případě, že je pokladna aktuálně otevřená k aktuálnímu stavu pokladny. Dle nastaveného třídění se zobrazí datum a čas otevření pokladny, výchozí stav pokladny a v případě již uzavřeného období i datum a čas uzavření pokladny.


Info: Záložka Přehled prodeje je dostupná pouze při synchronizaci s programem POHODA pomocí balíčků nebo mServeru. V některé z dalších verzích připravujeme funkčnost na otevření a uzavření pokladny a sledování stavu hotovosti a cenin rozšířit i pro synchronizaci s aplikací mPOHODA.