Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.6 Filtr záznamů

V agendě Přehledy můžete filtrovat záznamy dle různých kritérií. Kliknutím na ikonu Filtr_novaikona.png otevřete stránku filtru, kde zadejte požadavky pro vyhledávání. Záznamy v agendě je možné filtrovat dle data vytvoření, celkové částky dokladu, typu dokladu a stavu synchronizace. Filtr je po zvolení povelu Použít uložen k automatickému filtrování při každém dalším otevření agendy Přehledy.

006_filtr_doklady.png

Datum slouží pro nastavení období, za které chcete filtrovat doklady. V případě, že chcete vidět doklady pouze za aktuální rok, můžete zadat pouze datum od 1. 1. 20XY.


Nastavením rozmezí částky ovlivníte filtr záznamů dle rozmezí nastavené hodnoty. Zajímají-li vás vždy doklady pouze do určité částky, zadejte do pole Do požadovanou hodnotu.

Doklady je možné dále filtrovat dle typu dokladu, jako je Prodejka, Výběr, Vklad a Výdejka. U dokladů typu Prodejka je možné navíc vybírat ještě mezi prodejkami v závislosti na stavu refundace, a to Refundovaná, Částečně refundovaná, Refundační a Refundační bez vazby.

Doklady lze vyhledávat dle výsledného stavu synchronizace.

Jestliže chcete mít přehled, že všechny doklady byly úspěšně synchronizované do programu POHODA, nastavte Filtr například tak, že v sekci SYNCHRONIZACE zatrhněte volbu Nesynchronizované. Ostatní sekce ponecháte ve výchozím nastavení. Výsledkem bude zobrazení dokladů, které se nesynchronizovaly do programu POHODA, resp. aplikace mPOHODA za celé období. Následně na detailu takového dokladu zkontrolujte důvod a proveďte potřebná opatření.

Pomocí tlačítka Výchozí nastavíte Filtr zpět do původního stavu – zobrazí se tak všechny doklady, které se v agendě Přehledy nachází.

Aktivní filtr v agendě Filtr poznáte díky oranžové tečce na ikoně ikona_aktivni_filtr_nova.png, kterou otevřete stránku pro nastavení filtru.