Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.3 Položky

Na záložce Položky je k dispozici seznamvšech položek, jež byly vystaveny na dokladech a jsou setříděny do skupin dle zvoleného kritéria seskupení přehledu.


U jednotlivých položek je uvedena informace o prodaném množství a celkové tržbě k vybranému období.


Přehled prodaných položek si můžete i vytisknout. Klikněte na ikonu mK_Historie_Menu_Ikona.png a zvolte povel Tisk přehledu a dále pak na zobrazené stránce vyberte sestavu Přehled položek prodeje, nastavte období, za které chcete sestavu zobrazit, tiskárnu a formát tisku a zvolte tlačítko Tisk.


003_prehledy_polozky.png