Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.4 Formy úhrady

Záložka Formy úhrady nabízí přehled použitých formách úhrad a jejich součet ve vybraném období. Ve sloupci CM/Strav. naleznete informace o hodnotě cizí měny, resp. počtu kusů přijatých stravenek. Formy úhrady jsou řazeny abecedně.

004_prehledy_formyuhrad.png