7.3 Formy úhrady

Záložka Formy úhrady nabízí přehled použitých forem úhrad a jejich součet ve vybraném období. Ve sloupci CM/Strav. naleznete informace o zadaném množství cizí měny a množství kusů stravenek při prodeji. Formy úhrady jsou řazeny abecedně.

7.3_004_prehledy_zalozkaformauhrady.png