7.1 Doklady

Na záložce Doklady je k dispozici seznam všech vystavených dokladů (prodejek, výdejek, výběrů a vkladů) setříděných do skupin dle vybraného období, které si můžete měnit dle potřeb pomocí výklopného seznamu v liště pojmenovaného Přehled. Přehled lze měnit na Denní, Týdenní, Měsíční, Kvartální a Roční. Změna přehledu se projeví na všech záložkách v agendě.

U jednotlivých záznamů lze zhlédnout informace o čísle dokladu, datu vystavení, celkové částce.

Po kliknutí na příslušný doklad v agendě Přehledy se zobrazí podrobné informace o dokladu. Na detailu dokladu jsou uvedeny kompletní informace, které s dokladem souvisí.

 • Záložka Hlavička

  Na záložce Hlavička se zobrazuje název dokladu (Prodejka/Výdejka), údaje o datu vystavení dokladu, pořadovém čísle, formě úhrady, odběrateli, připsané poznámce a případném důvodu předchozího odložení prodejky.

 • Záložka Položky

  Na záložce Položky je uveden přehled položek dokladu. V zápatí je uveden jejich celkový součet. Kliknutím na položku se zobrazí detailní údaje o vybrané položce. Stisknutím tlačítka Zavřít dojde k návratu na seznam položek dokladu.

 • Záložka Úhrady (pouze na dokladu typu Prodejka)

  Na záložce Úhrady naleznete kompletní přehled o úhradě dokladu neboli podrobné informace o použitých formách úhrady včetně přijaté a vrácené částky přepočtené na Kč.

 • Záložka EET (pouze na dokladu typu Prodejka)

  Na záložce EET je uveden stav odeslání tržby na EET, datum a čas vzniku tržby a jejího odeslání správci daně, datum a čas přijetí odpovědi ze serveru správce daně a kódy FIK, BKP a PKP. V případě, že bylo odeslání neúspěšné, není získán FIK kód a na záložce EET je vypsána chyba, ke které během odesílání tržby došlo. Záložka dále nabízí kompletní rekapitulaci DPH zvolené prodejky.

 • Záložka DPH

  Na záložce DPH je možné vidět celkovou rekapitulaci DPH v Kč včetně rozpisu DPH.

 • Záložka Synchronizace

  Na záložce Synchronizace je uveden stav synchronizace. Pokud byl záznam již synchronizován, je zde také datum importu dokladu do programu POHODA. V případě neúspěšné synchronizace je uveden popis chyby v poli Poznámka, ke které během synchronizace došlo.


03_prehledy.png

Pokud potřebujete vytisknout přehled tržeb, případně přehled položek, stiskněte v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png a zvolte povel Tisk přehledu. Zde vyberte požadovanou sestavu, přehled, datum tržby od–do a zda u přehledu položek chcete zásoby tisknout včetně evidenčního čísla. Vyberte Tiskárnu a formát, ve kterém tisk požadujete, a zvolte tlačítko Tisk.

V případě, že chcete u konkrétního dokladu provést Odeslání na EET, Tisk dokladu nebo Smazání dokladu, klikněte na vybraný doklad a poté zvolte v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png, kde jsou umístěny příslušné volby pro práci s dokladem.


01_prodejka_detail_menu.png