Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.7 Tisk přehledu

Zvolením povelu Tisk přehledu v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Přehledy dojde k otevření nové stránky Tisk přehledu, která umožní vytisknout Přehled tržeb nebo Přehled položek prodejek za vybrané období (Denní, Týdenní, Měsíční, Kvartální, Roční nebo dle uzávěrky). Přehled položek prodejek je možné vystiskout včetně evidenčního čísla. Dále lze vytisknout Stav hotovosti  cenin nebo Stav hotovosti a cenin – podrobně. Tento přehled je sestaven dle uzávěrky, a to buď dle aktuálního stavu pokladny (v případně, že je pokladna stále otevřena) nebo ke konkrétnímu datu uzavření pokladny.

sestavyprehledy.png

U Přehledu tržeb nebo Přehledu položek prodejek je možné volit Datum tržby odDatum tržby do dle potřeb. Následný náhled nebo tisk sestavy se automaticky přizpůsobí vybraným parametrům a je přizpůsoben i počtu znaků na řádek zvolených v  agendě Hardware.


Náhled tiskové sestavy vyvoláte pomocí ikony mK_Historie_Tisk_trzeb_Nahled_Ikona.png umístěné na řádku s vybranou tiskárnou.


Vybrané sestavy lze kromě formátu A4 vytisknout i v paragonové podobě. Tisk a náhled sestavy je přizpůsoben dle vybraného zařízení v poli Tiskárna.