Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

10.1 Záložka Tisk

Aplikace mKasa umožňuje tisk účtenek na paragonové tiskárny propojené s mobilním zařízením prostřednictvím Bluetooth, resp. USB OTG. Je-li tiskárna spárována s mobilním zařízením, zobrazí se v seznamu výchozích tiskáren.

mK_Hardware_Tisk.png

Upřednostňujete-li formát PDF, nastavte jako výchozí tiskárnu PDF: Zobrazit, PDF: Tisk, resp. PDF: Sdílet PDF. Je-li povolen automatický tisk, pak se po uložení dokladu zobrazí seznam programů pro zobrazení PDF sestavy, resp. její sdílení či odeslání e-mailem. Je-li v případě volby PDF: Zobrazit nastavena výchozí aplikace pro prohlížení PDF dokumentu, dojde rovnou po uložení dokladu k otevření PDF souboru.


Volby PDF: Tisk a PDF: Sdílet PDF jsou dostupné pouze ve verzi pro systém Android. První zmíněná volba umožňuje přímý tisk na Google Cloud Print. Ve verzi pro systém iOS je umožněno odeslání tiskové sestavy ve formátu PDF nastavením možnosti PDF: Odeslat na e-mail.


Dalšími možnostmi tisku jsou SMB: Sdílená tiskárna (pouze Android systém) a TCP: Síťová tiskárna. Pro úspěšné propojení s tiskárnou zadejte doplňující informace o tiskárně.


Má-li tisk proběhnout okamžitě po uložení dokladu povolte automatický tisk. Nebude-li volba aktivní, je možné tisk dodatečně zapnout přímo v agendě Kasa na stránce Platba. Účtenku lze také vytisknout z agendy Doklady.

Seznam podporovaných tiskáren pro mobilní zařízení je uveden na webových stránkách www.stormware.cz.

Přidání nové tiskárny do seznamu tiskáren

Pro přesný tisk na vámi zvolenou paragonovou tiskárnu upřesněte další volby tisku, jako jsou tisk diakritiky, počet znaků tisknutelných na řádek, délku posunutí papíru na konci tisku či zda má docházet k automatickému ořezu papíru.

Některé tiskárny vyžadují delší čas tisku. Dobu čekání na tisk můžete pro vybranou výchozí tiskárnu upřesnit ve stejnojmenném poli. Je-li aplikace mKasa propojena s pokladním zařízením, povolte otevření pokladní zásuvky po uložení právě vytvořeného dokladu.


Podmínky, za kterých se má pokladní zásuvka otevřít, lze ovlivnit několika způsoby:

  • Otvírat pokladní zásuvku lze ihned po tisku účtenky.
  • Nebo v případě, kdy není nastaven automatický tisk účtenky, ji lze otevřít ihned po dokončení prodeje.

    Info: Otevření pokladní zásuvky po dokončení prodeje se uskuteční v případě, že je tiskárna s nastavenou pokladní zásuvkou nastavena v agendě Hardware jako výchozí.
  • Volitelně je možné nastavit, zda se má zásuvka otevřít i v případě platby platební kartou.
mK_Hardware_Tisk_Nastaveni.png
Pokladní zásuvce můžete nastavit i vlastní sekvenci znaků pro její otevření. Tuto sekvenci většinou naleznete v manuálu k danému zařízení.

Otevřít zásuvku lze také kdykoliv během prodeje, a to kliknutím na ikonu zasuvka.png na kalkulačce v agendě Kasa. Tiskárna s nastavenou pokladní zásuvkou musí být nastavena v agendě Hardware jako výchozí.


Info: Pokud máte u výchozí paragonové tiskárny nastavené otevření pokladní zásuvky Při dokončení prodeje a zároveň při dokončení prodeje vyberete na stránce Platba tisk na odlišnou paragonovou tiskárnu s nastavenou pokladní zásuvkou, dojde k otevření zásuvky jak u výchozí tiskárny, tak u tiskárny kam byl tisk odeslán.


pokladnizasuvka.png