Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Úvod > Ovládání programu pomocí kláves a klávesových zkratek

1.9 Ovládání programu pomocí kláves a klávesových zkratek

Ovládáním pomocí klávesnice a klávesových zkratek můžete svou práci v programu POHODA mnohonásobně zrychlit. Protože možnosti použití těchto praktických klávesových povelů se v jednotlivých částech programu liší, konkrétní dostupnou nabídku najdete vždy v kontextové nápovědě. Na tomto místě uvádíme ty nejdůležitější a nejčastěji používané klávesy a klávesové zkratky.

Klávesové povely a zkratky pro formulář

Formulářem nazýváme horní část okna agendy zobrazující detail aktuálního záznamu.

Povel Klávesová zkratka
Režim editace F9 nebo kliknutí myší
Další pole ENTER nebo TAB
Předchozí pole SHIFT+TAB
Vložení dnešního data MEZERNÍK
Zvýšení data o jeden den +
Snížení data o jeden den
Rozbalení seznamu F4
Otevření agendy seznamu F5
Potvrzení výběru a návrat (v agendě seznamu po F5) ENTER
Zrušení výběru a zavření agendy seznamu (v agendě seznamu po F5) ESC
Aktivace hlavní nabídky ALT
Výběr položky seznamu, která začíná daným písmenem klávesy písmen
Vybrat pole s podtrženým písmenem v názvu ALT+klávesy písmen
Aktivace další záložky formuláře CTRL+PAGEDOWN
Aktivace předešlé záložky formuláře CTRL+PAGEUP

Klávesové povely a zkratky pro tabulku

Tabulka je spodní část okna agendy, která zobrazuje seznam záznamů agendy.

Povel Klávesová zkratka
Záložka * (hlavní tabulka) ALT+V
Záložka dotazu ALT+Q
Záložka položek ALT+P
Záložky agendy ALT+I
Předchozí záznam ŠIPKA NAHORU
Následující záznam ŠIPKA DOLŮ
Předchozí obrazovka PAGE UP
Následující obrazovka PAGE DOWN
První záznam CTRL+HOME
Poslední záznam CTRL+END
Záznam zadaného čísla F7
Označení sloupce CTRL+MEZERNÍK

Obsah tabulek bílé barvy můžete přímo editovat. Jedná se především o tabulky položek dokladů.

Povel Klávesová zkratka
Označení obsahu buňky F2
Rozbalení seznamu F4
Otevření agendy seznamu F5
První položka CTRL+ALT+HOME
Poslední položka CTRL+ALT+END
Přechod na novou položku SHIFT+ENTER

Funkční klávesy

Povel Klávesová zkratka
Zobrazení nápovědy F1
Zobrazení nápovědy k poli formuláře = kontextová nápověda CTRL+F1
Aktivace seznamu F2
Vyhledání záznamů, které obsahují zapsaný text v aktuálním sloupci F3
Vyhledání položek, které obsahují zapsaný text v aktuálním sloupci SHIFT+F3
Rozbalení seznamu F4
Zavření agendy CTRL+F4
Otevření agendy seznamu F5
Přepnutí do další části okna F6
Přepnutí do další otevřené agendy CTRL+F6
Přechod na záznam zadaného pořadového čísla F7
Šablony F8
Editace záznamu F9
Otevření kontextového menu SHIFT+F10
Daňová kalkulačka F11
Kalkulačka SHIFT+F11
Stav pokladen a účtů F12