Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Jakým způs...

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA


  Aktuálněotázka

Jakým způsobem provedu v roce 2024 vyúčtování zálohové faktury z roku 2023, která byla zadaná ve snížené sazbě daně 10 %? Konečná faktura vystavená v roce 2024 je v sazbě DPH 12 % a je na vyšší hodnotu, než ve které proběhla platba zálohy.

odpověď

Pro správné vystavení dokladů je nutné v agendě Nastavení/Globální v sekci Daně/DPH – ostatní zatrhnout možnost Nabízet historické sazby DPH a dále v sekci Pohledávky zatrhnout možnost Odpočet záloh podle § 37a. Nemáte-li tuto volbu zatrženou, můžete výpočet změnit přímo u dokladu pomocí povelu Záznam/Operace/Odpočet záloh podle § 37a…

Dle § 37a novely zákona o DPH je základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základu daně podle § 36 odst. 2. Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 zákona o dani z přidané hodnoty:
1) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tj. sazba a kurz platný k datu konkrétní transakce roku 2024).
2) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud je uplatněna pouze jedna záloha - použije se % sazba z uplatněné zálohy.
3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 zákona o dani z přidané hodnoty je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Obdobně se postupuje, byly-li uplatněny různé kurzy pro přepočet cizí měny na českou měnu.

Příklad:
Vydaná zálohová faktura v roce 2023 ve výši 1000,- základ daně, DPH 10 % 100,- a celkem 1100,-. Daňový doklad ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2023.
Konečná faktura vystavená v roce 2024 je ve výši 3000 ,- základ daně, DPH 12 % 360,-.

Pokud dojde k situaci, že záloha byla přijata v roce 2023, uplatní se z této platby daň dle sazeb platných v roce 2023. Po dokončení zakázky v roce 2024 bude dani ve výši nových sazeb DPH podléhat pouze rozdíl mezi sjednanou částkou za zdanitelné plnění a přijatou platbou.

Zadání konečné faktury:
Základ daně: 3000,-
DPH 12 %: 360,-
Celkem: 3360,-

Odpočet zálohy ve výši:
Základ daně: -1000,-
Hist. snížená sazba 2 DPH 10 %: -100,-
Celkem záloha:-1100,-
V tomto případě musíte DPH u odpočtu zálohy ve výši 10 % změnit na Hist. sníž. s. a vyplnit sazbu DPH % ve výši 10 %. Zkontrolujte, že hodnoty souhlasí s hodnotami uvedenými na daňovém dokladu.

Výpočet při použití § 37a:
Rozdíl základů daně je kladný ve výši 2000,- (3000 - 1000). 
Platná sazba daně ke dni vystavení dokladu je 12 %. Vypočtené DPH z rozdílu základů je ve výši 240,- (2000 x 12 %). Tato hodnota vstoupí do přiznání DPH.

Další příklady naleznete v nápovědě programu POHODA, kterou vyvoláte prostřednictvím klávesy F1 (téma - Jak postupovat při změně legislativy/Změny u DPH od 1. 1. 2024).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím