Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Jakým způs...

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA


  Aktuálněotázka

Jakým způsobem vytvořím v roce 2024 opravný daňový doklad, případně storno k daňovému dokladu z roku 2023, u kterého byla použita snížená sazba daně 15 % nebo 10 %?

odpověď

Pro správné vystavení dokladů je nutné v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Daně/DPH – ostatní zatrhnout možnost Nabízet historické sazby DPH.

Opravný daňový doklad, případně storno vytvoříte z původní faktury povelem Záznam/Opravný doklad, resp. Záznam/Storno. Při vystavení opravného daňového dokladu, nebo storna k daňovému dokladu z roku 2023 se použije sazba daně platná k datu původního zdanitelného plnění, tj. 15 % a 10 %. Na záložce Položky faktury se nastaví historická sazba daně 15 %, resp. 10 % a částka DPH odpovídá částce uplatněné v původním daňovém dokladu.

V případě částečného opravného daňového dokladu upravte částku v poli Jedn. cena a program automaticky dopočítá částku DPH na základě zobrazené historické sazby DPH.
Historická sazba DPH se zobrazí také na tiskových sestavách.

Pro snadnější rozlišení dokladů s původní sazbou 15 %, resp. 10 % v přiznání DPH doporučujeme vytvořit nové členění DPH v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH. Nově vytvořené členění DPH použijete u dokladů, které jsou vystaveny v roce 2024 se sazbou DPH platnou v roce 2023. Původní členění DPH použijete u dokladů s novou sazbou platnou od roku 2024.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím