Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Co obsahuj...

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA


  Aktuálněotázka

Co obsahuje strom práv v programu POHODA?

odpověď

Stromová struktura v sekci Nastavení práv uživatele na záložce Přímá práva znázorňuje jednotlivé části programu, ke kterým lze nastavit práva.

Pokud hledáte popis úrovní práv, naleznete je ve FAQ Jaké možnosti nabízejí Přístupová práva v programu POHODA?

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé agendy a funkce uspořádány podobně jako v hlavní nabídce programu POHODA.
Jednotlivé větve lze rozbalit kliknutím na tlačítko + před názvem nebo dvojklikem na název větve.
Rozbalenou větev lze sbalit stejným způsobem (tlačítko -).
Všechny položky vybrané větve lze rozbalit klávesou * (hvězdička).

Kliknutím na název hlavní větve nebo některých podvětví zobrazíte detailní strukturu. zobrazit vše

Soubor

Obsahuje práva na obecné nastavení, které se týká samotné databáze nebo funkcí prostupujících celou jednotkou.

Nastavení

Obsahuje práva na většinu seznamových agend a nastavení jednotky.

Adresář

Obsahuje práva pro agendy, které evidují adresní data týkající se různých subjektů a spolupráce s nimi.

Účetnictví

Obsahuje práva pro agendy, které se týkají vedení účetnictví a daní. Ve variantě POHODA Jazz se nabídka jmenuje Finance.

Fakturace

Obsahuje práva pro agendy vystavování faktur a jiných obchodních dokladů.

Sklady

Obsahuje práva pro agendy vedení skladové evidence.

Mzdy

Obsahuje nastavení práv agend pro vedení personalistiky a mezd.

Jízdy

Obsahuje nastavení agend pro vedení knihy jízd a cestovních příkazů.

Majetek

Obsahuje nastavení pro agendy správy majetku.

Administrátorské funkce

Obsahuje práva na hromadné a speciální operace a další funkce.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky