Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Jak funguj...

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA


  Aktuálněotázka

Jak funguje databázový import z jiné účetní jednotky programu POHODA?

odpověď

Program POHODA umožňuje kromě běžného databázového importu také komplexnější databázový import z jiné účetní jednotky stejné verze, kdy jsou přenesena i některá navázaná data.
Aby se import podařil, je nutné dodržet několik podmínek:

 • Databáze musí být vytvořena ve stejné verzi (release) jako je nainstalovaná POHODA.
  Pokud je ve starší verzi, načtěte účetní jednotku do programu POHODA, a poté ji znovu vyexportujte, nebo zkopírujte převedenou účetní jednotku z datové složky.
 • Databáze musí být ve formátu MS Access (*.mdb), *.zip archiv je nutné nejprve rozbalit.

Základní postup importu naleznete v FAQ: Lze do programu POHODA importovat data z externí databáze?

Import z jiné účetní jednotky typu POHODA průvodce rozšiřuje o další volby.

Adresář

 • Importují se i záznamy historie a kontaktů.

Analýza

 • Importují se hlavičky i definice analýzy.

Banka

 • Můžete určit, zda budou importovány doklady typu Příjem nebo Výdej (případně oba).
 • Lze vybrat období, které bude importováno.

Faktury

 • Můžete určit, které agendy budou importovány.
 • Lze vybrat období, které bude importováno.
 • Importují se položky dokladů.
 • Je možné importovat položky s vazbou na sklad, za předpokladu, že existují v agendě Sklady/Zásoby.
  Pokud neexistují, nejprve naimportujte agendu Zásoby.

Interní doklady

 • Lze vybrat období, které bude importováno.
 • Importují se položky dokladů, vždy bez vazby na sklad.
 • Importují se i stornované a stornovací doklady.

Pokladna

 • Můžete určit, zda budou importovány doklady typu Příjem nebo Výdej (případně oba).
 • Lze vybrat období, které bude importováno.
 • Importují se položky dokladů, vždy bez vazby na sklad.
 • Importují se i stornované a stornovací doklady.

Předkontace

 • Při nahrazujícím importu se nahrají i speciální předkontace Bez, Nevím, Ručně, které nejsou obsaženy ve standardním exportu agendy.

Přijaté objednávky

 • Lze vybrat období, které bude importováno.
 • Importují se položky dokladů.
 • Je možné importovat položky s vazbou na sklad, za předpokladu, že existují v agendě Sklady/Zásoby.
  Pokud neexistují, nejprve naimportujte agendu Zásoby.

Výdejky

 • Importují se pouze položky, které existují v agendě Sklady/Zásoby.
 • Pokud existuje reference na určitý sklad, importují se pouze položky, které se nachází v tomto skladu.
 • Importují se i stornované a stornovací doklady.
 • Vždy se vytvoří skladové pohyby a je snížen stav zásoby podle množství položky.

Zásoby

 • Lze určit, jaké prodejní ceny se importují (pokud existují ve zdrojové databázi).
 • Můžete vybrat, které sklady se importují.
 • Je možné současně provést import struktury skladů a cenových skupin.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím