Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Jak mám na...

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA


  Aktuálněotázka

Jak mám nastavit připojení k SMTP serveru, aby šlo odesílat emaily z POHODY?

odpověď

V agendě NASTAVENÍ/UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ v sekci Email nejprve vyberte správný uživatelský profil v tabulce ve spodní polovině okna (@ je zkratka uživatele Admin).
V poli způsob odeslání vyberte SMTP, zobrazí se formulář nastavení připojení k SMTP serveru.

Do pole Email zadejte emailovou adresu, ze které budou zprávy odesílány.
Od verze POHODA Květen 2021 lze zapsat také jméno, a to v případě, že e-mail následně uvedete v ostrých závorkách (např.: Jan Novák <info@novak.cz>).

Pole SMTP, port je rozděleno do dvou částí:
Vlevo zadejte adresu SMTP serveru, většinou je uvedena ve tvaru: smtp.domena.xy, lze použít i IP adresu.
Vpravo zadejte port, na kterém má komunikace probíhat.
Použitý port se standardně (existují i výjimky) váže ke zvolenému Zabezpečení komunikace takto:

  • Bez zabezpečení - port 25 nebo 2525 - komunikace není zabezpečena, používá se většinou v rámci interní sítě, která je chráněna proti volnému přístupu z internetu. Takový server pak většinou nevyžaduje přihlášení (autentizaci).
  • SSL - port 465 - komunikace je ve většině případů podmíněna přihlášením, zpráva je šifrována pomocí protokolů SSL.
    Jde o základní a již zastaralý typ šifrování, navzdory stáří protokolu je hojně používán veřejně přístupnými emailovými servery.
  • TLS - port 587 - tento typ zabezpečení vždy vyžaduje autentizaci, jedná se o nejbezpečnější možné zabezpečení, jelikož je šifrování nadále vyvíjeno.

Pokud server vyžaduje přihlášení, označte volbu SMTP server vyžaduje autentizaci, to zpřístupní další dvě pole:
Do pole Jméno zadejte Přihlašovací jméno, veřejné emailové servery většinou používají jako přihlašovací jméno email uživatele, ale není to pravidlo.
Do pole Heslo zadejte Heslo uživatele, u veřejných serverů je většinou shodné s heslem do emailové schránky.

  • Jestliže používáte veřejně dostupný emailový server, najdete potřebné údaje v nápovědě nebo kontaktujte provozovatele.
  • Vlastní SMTP server poskytují také někteří poskytovatelé internetového připojení.
  • V případě firemního řešení (privátní SMTP server) kontaktujte svého IT správce.

Některé emailové servery používají vyšší úrověň zabezpečení, např. OAuth 2.0, proto u nich nastavení SMTP nemusí fungovat.
Pokud používáte služby Google (Gmail, Google Workspace), použijte možnost Gmail.
Jestliže používáte služby Microsoft (Outlook.com, Office 365), použijte možnost Microsoft Outlook.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím