Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak POHODA organizuje dokumenty?

odpověď

Organizace všech dokumentů v ekonomickém systému POHODA byla navržena tak, aby se běžný uživatel nemusel zabývat strukturou složek na pevném disku.
Stačí, aby uživatel potvrdil název složky firmy a složek jednotlivých záznamů při jejich prvním použití. 

Cesta k dokumentům jednotlivých dokladů je tvořena třemi částmi:

1. Složka dokumentů programu

Složka dokumentů programu je definována pomocí souboru PhDir.ini, který se nachází v aplikační složce.

Podrobnější informace k umístění složky dokumentů programu naleznete ve FAQ - Kde se nachází složka dokumentů programu?

Příklad: \\SERVER\Pohoda_Data\Dokumenty\

2. Složka dokumentů firmy

Složka dokuemntů firmy se nachází ve složce dokumentů programu.

Tuto složku lze definovat v Globálním nastavení v sekci Dokumenty v poli Složka dokumentů firmy.

V poli je uveden název firmy oříznutý o případné koncovky (a.s., s.r.o. atd.), který lze podle potřeby změnit.

Příklad: Firma Novák s.r.o. bude mít složku: \\SERVER\POHODA_DATA\Dokumenty\Novák\

3. Složka dokladu (záznamu)

Do složky dokumentů firmy se vytváří stromová struktura podle šablony:
\ skupina hlavního menu \ agenda \ prefix číselné řady \ číslo dokladu \

Vytvoření složky musí provést uživatel na záložce Dokumenty kliknutím na tlačítko < < Složka není definována > > a potvrzením dialogového okna.

Příklad: Pro vydanou fakturu s číslem 220100024 je vytvořena složka:
Fakturace\Vydané faktury\2201\220100024.

Celá cesta k dokumentům faktury č. 220100024 je:
\\SERVER\POHODA_DATA\Dokumenty\Novák\Fakturace\Vydané faktury\2201\220100024

 • Lze definovat i jinou cestu mimo strukturu, ale vždy musí být ve složce dokumentů firmy.
 • Tato část cesty je uložena v databázi účetní jednotky v tabulce DocDirs.
 • V případě, že se jedná o doklad, který nemá přiřazenu číselnou řadu, pak se použije šablona:
  \ skupina hlavního menu \ agenda \ číslo dokladu \
 • V adresáři se vytváří složka s Názvem firmy oříznutým o případné koncovky (a.s., s.r.o. atd.)
 • V personálních agendách obsahuje složka Jméno a Příjmení zaměstnance.
 • Jelikož se jedná o strukturu složek systému Windows, lze k jednotlivým složkám přistupovat i mimo program POHODA.
  Z toho důvodu je vhodné zabezpečit přístup do podsložek dokumentů pomocí práv souborového systému Windows.
  Podrobněji jsou Windows práva popsána např. zde: Popis oprávnění složek a souborů v systému Windows | Dell Česká republika.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím