Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde se nachází složka dokumentů programu?

odpověď

V produktech STORMWARE Ofiice je složka dokumentů definována pomocí souboru PhDir.ini, který je umístěný v aplikační složce.

Zobrazit obsah výchozího souboru PhDir.ini

Mohou nastat tyto možnosti:

1. Složka je definována vlastní cestou

Za rovnítkem v řádku Documents= se nachází cesta k nastavené složce.
Hodnotu může být uvedena jako:

Lokální cesta Documents=E:\Dokumenty\
UNC cesta Documents=\\SERVER\Dokumenty\
IP cesta Documents=\\192.168.0.10\Dokumenty\

 

 

 

2. Složka je odvozena automaticky

Pokud není složka definována přímo, nachází se v Datové složce programu jako složka Dokumenty.

Datová složka je jiná než aplikační

V případě, že je datová složka jiná než aplikační, lze cestu odvodit z cesty k datové složce, ta je uvedena v PhDir.ini v řádku All=.
K cestě se přidá podsložka \Dokumenty\

Cesty mohou vypadat např. takto:

  Datová složka Složka Dokumentů
Lokální cesta All=C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\ C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Dokumenty\
UNC cesta All=\\SERVER\POHODA_DATA\ \\SERVER\POHODA_DATA\Dokumenty\
IP cesta All=\\192.168.0.10\POHODA_DATA\ \\192.168.0.10\POHODA_DATA\Dokumenty\

 

Datová a aplikační složka jsou totožné

Pokud je program nainstalován tak, že jsou složky totožné, řádek All= je v souboru PhDir.ini prázdný.
K cestě do aplikační složky se přidá podsložka \Dokumenty\

Cesty mohou vypadat např. takto:

  Aplikační a datová složka Složka Dokumentů
Lokální cesta C:\POHODA\ C:\POHODA\Dokumenty\
UNC cesta \\SERVER\POHODA\ \\SERVER\POHODA\Dokumenty\
IP cesta \\192.168.0.10\POHODA\ \\192.168.0.10\POHODA\Dokumenty\

 

Jak jednoduše otevřít Datovou složku je popsáno ve FAQ - Co je Datová složka programu POHODA a jak ji mohu najít na svém počítači?

  • Pokud, že potřebujete složku pro dokumenty změnit, je nutné ji nastavit tak, aby byla vidět ze všech PC/přístupů, na kterých budou dokumenty používány.
  • Na složku nebo jednotlivé podsložky lze nastavit práva Windows podle potřeby.
  • V případě, že pro uživatele nebude složka dostupná, nebude na záložce Dokumenty zobrazen žádný obsah.
  • Sturkturu složek dokumentů popisuje FAQ - Jak POHODA organizuje dokumenty?
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím