Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu nastavit homebankingovou službu v programu POHODA?

odpověď

Program POHODA umožňuje vytvářet a zpracovávat soubory, které jsou často používané k přenosu dat mezi bankou a klientem.

Banky používají různé formáty a možnosti přenosu dat, jejich přehled naleznete v tabulce na stránce Homebanking.

Nastavení služby v agendě Homebanking

Nastavení se liší u přímého (API) a nepřímého (vygenerované soubory) napojení na banku.

Nepřímé napojení

Většina služeb, které lze v programu použít je nepřímo napojená, tzn. používají se soubory, se kterými uživatel manipuluje podle potřeby.

 • Některé banky používají pro komunikaci vlastní komunikační program, který soubory stahuje nebo nahrává.
 • Výpisy z banky je většinou nutné vyexportovat uživatelsky, v lepším případě chodí na email nebo je stáhne komunikační program banky. Takové soubory je nutné umístit do definované složky pro výpisy.
 • Příkazy k úhradě jsou vygenerovány do definované složky pro příkazy a tyto soubory musí uživatel naimportovat do rozhraní banky.
 • Nastavení je velmi podobné, některá pole nemusí být přístupná, protože je služba nevyužívá.

V agendě Homebanking lze vyplnit následující údaje:

 • Složka pro výpisy – uveďte složku, ze které má program POHODA číst soubory výpisů. Doporučujeme uvést adresář, do kterého tyto soubory ukládá komunikační program pro přenos výpisů z banky, jinak bude nutné soubory do složky uživatelsky přesunout.
 • Složka pro příkazy – uveďte složku, do které má program POHODA ukládat soubory příkazů k úhradě. Doporučujeme uvést adresář, který využívá komunikační program pro přenos příkazů do banky.
 • Po zpracování soubor výpisu – v této sekci nastavte, jestli má program soubory zachovat, odstranit nebo určit do které složky se mají soubory přesunout.
 • Komunikační program – pokud pro komunikaci s bankou používáte program, který chcete po vygenerování příkazu automaticky spustit, uveďte zde cestu ke spouštěnímu souboru.
 • Datum platby načíst z pohybu – zatrhněte, pokud vaše banka generuje najednou výpisy za delší časové období, poté se do pole Datum platby přenese automaticky datum pohybu dané operace. Volbu doporučujeme používat vždy.
 • Interval od/do – nastavte rozsah číslování příkazů povolené hodnoty jsou 1 – 999. Funkce zajišťuje, že nedojde k opakovanému provedení příkazu v bance, v případě, že jej ve stejný den načtete znovu. Pokud používáte více programů ze kterých příkazy generujete (např. POHODA a PAMICA) rozdělte rozsah tak, aby se nepřekrýval, např. 1-499, 500-999.
 • SEPA XML – zatrhněte v případě, že budete vytvářet příkazy v EUR v rámci SEPA prostoru. Všechny české banky používají SEPA XML verze pain 1.1.3
 • Ve spodní části formuláře jsou dále nepovinná pole Ident. pořizovateleČíslo klienta a Číslo stanice. Tato pole vyplňte pouze v případě, že to požaduje banka. Údaje naleznete ve smlouvě o službách uzavřené s bankou.

Přímé napojení (API)

Některé banky umožňují přímé napojení účetního systému k účtu pomocí Rest API nebo podobného rozhraní.
Výhodou je, že komunikaci zajišťuje ekonomický systém, takže není nutné manipulovat se soubory.

 • Banky, které tento typ komunikce podporují postupně přidáváme.
 • U těchto služeb nejsou v nastavení dostupná některá pole, která služba nepoužívá, naopak jsou zobrazena pole pro autentizaci (přihlášení) do banky.

Pro přihlášení k účtu je využíván:

 • Token - unikání 64znaků dlouhý řetězec, který lze vygenerovat v internetovém bankovnictví.
  Používá se u FIO API.
 • Certifikát - zpravidla jde o komerční certifikát, který lze vygenerovat v rozhraní banky.
  Používá se u RaiffeisenBank Premium API, ČSOB CEB API.

Agenda Bankovní účty

V agendě Nastavení/Bankovní účty v poli Homebanking (vpravo) zvolte správnou službu homebankingu.

Postup načtení výpisů naleznete ve FAQ - Jak mohu načíst výpis z bankovního účtu do Pohody?

Exportování příkazů ve FAQ - Umí program POHODA exportovat příkazy k úhradě v elektronické podobě?

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím