Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Umí program POHODA exportovat příkazy k úhradě v elektronické podobě?

odpověď

Ano. V agendě Příkazy k úhradě zvolte povel Odeslat příkazy z nabídky Záznam. Předtím je nutné zadat správné nastavení příslušné homebankingové služby v agendě Nastavení/Homebanking. A následně přiřadit tuto službu příslušnému bankovnímu účtu v agendě Nastavení/Bankovní účty.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím