Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Lze do programu POHODA importovat data z externí databáze?

odpověď

Do některých agend programu POHODA je možné naimportovat data v příslušném formátu.

 • Import dat do programu POHODA je omezen několika hledisky.
 • Není možné importovat položky dokladů, nebo vazbu mezi hrazenými a hradícími doklady.
 • Importovaná data musí být v takovém formátu, aby je bylo možné načíst do programu MS Access buď přímo, nebo prostřednictvím jiných aplikací.
  Přímo podporované formáty jsou:
  • *.mdb - Databáze MS Access
  • *.dbf - Databáze DBase IV nebo DBase 5.0
  • *.xlsx - Sešit aplikace Excel

Postup importu z externí databáze

Okno průvodce Import z externí databáze zobrazíte povelem Soubor/Datová komunikace/Import agendy.

Na první straně zvolte agendu, do které budou data importována.

 

Na druhé straně stiskněte tlačítko Procházet a zvolte zdrojový soubor. Roletkové menu vpravo dole určuje filtr dle formátu souboru. 

 

Na třetí straně určete typ importu, existují tři možnosti:

 1. Běžný import - Přihrát importované záznamy do zvolené agendy bez ohledu na stávající obsah.
  Původní záznamy zůstanou beze změny, nové záznamy se přidají.
  Při běžném importu mohou vznikat duplicitní záznamy, např. firma se může v Adresáři vyskytovat vícekrát.
 2. Aktualizační import - Aktualizovat záznamy zvolené agendy importovanými záznamy s jedním či více shodnými poli.
  Pokud je nalezena shoda, dojde k aktualizaci všech definovaných polí kromě polí pro porovnání.
  Volba Navíc přidat nové záznamy vytvoří nové záznamy, pokud není nalezena žádná shoda

 3. Nahrazující import - Smazat obsah zvolené agendy a nově naplnit importovanými záznamy
  Nejprve dojde ke smazání všech původních záznamů, poté je spuštěn Běžný import.
  Tento typ importu nelze použít pro agendu Zásoby.

 

 

Na čtvrté straně průvodce zvolte zdrojovou tabulku (pokud existuje v importované databázi více tabulek).

 • Při importu ze sešitu XLSX, zvolte zdrojový list a určete, zda tabulka obsahuje hlavičku.
 • Také lze nastavit, aby se importované a upravené záznamy označily křížkem.

 

Na páté straně přiřaďte pole zdrojového souboru k polím agendy.

 • Pokud provádíte Aktualizační import, uprostřed se zobrazí sloupec Akt., kde zaškrtnutím určíte, která pole budou během importu porovnána. Musí být označeno alespoň jedno pole.
 • Při importu ze sešitu XLSX můžete ve sloupci Typ u některých polí určit, zda se mají importovat jako textová hodnota nebo odkaz do příslušné provázané seznamové tabulky (Refxxx, Relxxx). 
 • Jestliže zdrojový soubor pochází z programu POHODA nebo existuje stejný název sloupce a datový typ, pole se přiřadí automaticky.

 

Import do agendy Zásoby obsahuje ještě jednu stránku, kde lze definovat jaké Prodejní ceny se naimportují. 

 

Poslední strana průvodce zobrazí rekapitulaci, kliknutím na tlačítko Dokončit dojde k samotnému importu.

 • V případě, že importujete data z ostré účetní jednotky POHODA ve formátu Access (*.mdb), která je ve stejné verzi jako nainstalovaná POHODA, nadefinují se téměř všechny parametry automaticky.
  Navíc se přenáší i data z některých navázaných tabulek (položky dokladů, členění skladů, atp.), více zde:
  Jak funguje databázový import z jiné účetní jednotky programu POHODA?
 • Jestliže potřebujete provést import z jiného účetního programu, bude nutné data nejprve vyexportovat do použitelného formátu (viz výše).
  Data v požadovaném formátu lze často získat přímo ze zdrojových programů využitím jejich exportních funkcí.
  Pokud program nedisponuje možností exportu, je nutné data získat buď ze záloh dat, nebo přímo ze souborů uložených na pevném disku počítače.

Když průvodce nenabízí požadovanou agendu

 • V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést import dat účetnictví do programu POHODA.
  Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo pomocí formuláře pro objednávku těchto služeb.
  Importovat lze většinu dat, i taková co v uživatelském importu nenaleznete.
  Jednoduchý přehled naleznete v dokumentu: Přechod na program POHODA
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím