Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží a jak funguje Monitoring licencí?

odpověď

Z licenční smlouvy vyplývá, že uživatel produktu POHODA, který má vyčleněnu síťovou klientskou licenci na svém vyhrazeném Počítači, nepotřebuje pro přístup ke stejné instalaci programu v terminálovém režimu další licenci.

Systém aktivací tuto licenční výhodu bohužel neumožnuje využít, proto lze program přepnout do režimu Monitoringu licencí.

Přepnutí může provést pouze uživatel, který má oprávnění ve firmě Práva, ve větvi Administrátorské funkce/Účetní jednotky/Licence

Dialog s výběrem licencování se nachází v agendě Soubor/Účetní jednotky pod povelem Databáze/Správa licencí na záložce Aktivace/Monitoring

  • V režimu monitoringu se aktivují pouze fyzické počítače, licence v terminálovém provozu se neaktivují, resp. aktivuje se pouze jedna licence na každém používaném serveru.
  • Režim je založen na monitorování využití všech licencí, a to fyzických i terminálových. Monitoring sleduje používání programu a zaznamenává každé jeho spuštění jednotlivými uživateli.

Při přepnutí do režimu monitoringu se v Datové složce programu vytvoří soubor Reporting.ini, který v sobě obsahuje příznak pro zapnutí monitoringu a adresu Proxy serveru (pokud se používá).

Jednotlivé záznamy monitoringu (tzv. reporty) se ukládají do složky TsReporting umístěné ve složce Data.

  • Pro správnou funkčnost je důležité, aby měl každý Windows uživatel pracující s Pohodou právo Měnit pro tuto složku.

Program reporty odesílá na licenční (aktivační) server společnosti STORMWARE. Odesílání reportu probíhá v intervalech:

  • alespoň jednou za 30 dní
  • jednou za 250 spuštění programu

Na základě reportu licenční server v delším časovém období vyhodnocuje používání licencí.

  • V případě, že se programu nepodaří monitorovací report odeslat, nebo v případě, že report vykazuje porušování licenčního ujednání, muže licenční server další používání licencí a spouštění programu omezit nebo zablokovat.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím