Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde se nachází složka Data a co tato složka obsahuje?

odpověď

Umístění složky

Složka pro Data je definována pomocí souboru PhDir.ini, který je umístěný v aplikační složce.

Zobrazit obsah výchozího souboru PhDir.ini

Mohou nastat tyto možnosti:

1. Složka je definována vlastní cestou

Za rovnítkem v řádku Data= se nachází cesta k nastavené složce.
Hodnota může být uvedena jako:

Lokální cesta Data=E:\POHODA\Data\
UNC cesta Data=\\SERVER\Pohoda_Data\Data\
IP cesta Data=\\192.168.0.10\Pohoda_Data\Data\

 

 

 

2. Složka je odvozena automaticky

Pokud není složka definována přímo, nachází se v Datové složce programu jako složka s názvem Data.

Datová složka je jiná než aplikační

V případě, že je datová složka jiná než aplikační, lze cestu odvodit z cesty k datové složce, ta je uvedena v PhDir.ini v řádku All=.
K cestě se přidá podsložka \Data\

Cesty mohou vypadat např. takto:

  Datová složka Složka Data
Lokální cesta All=C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\ C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Data\
UNC cesta All=\\SERVER\POHODA_DATA\ \\SERVER\POHODA_DATA\Data\
IP cesta All=\\192.168.0.10\POHODA_DATA\ \\192.168.0.10\POHODA_DATA\Data\

Datová a aplikační složka jsou totožné

Pokud je program nainstalován tak, že jsou složky totožné, řádek All= je v souboru PhDir.ini prázdný.
K cestě do aplikační složky se přidá podsložka \Data\

Cesty mohou vypadat např. takto:

  Aplikační a datová složka Složka Data
Lokální cesta C:\POHODA C:\POHODA\Data\
UNC cesta \\SERVER\POHODA\ \\SERVER\POHODA\Data\
IP cesta \\192.168.0.10\POHODA\ \\192.168.0.10\POHODA\Data\

 

Jak jednoduše otevřít Datovou složku je popsáno ve FAQ - Co je Datová složka programu POHODA a jak ji mohu najít na svém počítači?

Obsah složky

Složka Data obsahuje několik podsložek, databází a dalších pomocných souborů.

Složky:

 • Složka KL - obsahuje soubory s kurzovými lístky, které se stáhly z webu CNB.cz
 • Složka Zálohy - V řadě MDB jde o výchozí složku pro zálohy, u řady SQL/ se nabízí jako výchozí složka pro export databáze
 • Složka TsReporting - Obsahuje data pro funkci Monitoring licencí (pouze pokud je funkce zapnuta)

Soubory:

 • Activation.dat - soubor obsahuje informace o provedených aktivacích
 • Ciselniky.mdb - číselníky různých organizací, které se používají, např. seznam poboček OSSZ, kódy pro intrastat, ...
 • NovakXY.mdb - vzor pro zkušební databáze Novák, Nováček, ...
 • Pohoda.leg - soubor s platnou legislativou
 • PSC.mdb - seznam obcí, okresů a krajů
 • Sestavy.mdb - Textové popisy tiskových sestav
 • Svatky.mdb - Seznam svátků a důležitých termínů, např. termíny různých podání

Základní řada POHODA používá *.mdb soubory přímo, řady SQL/E1 po prvním spuštění převedou databáze do SQL serveru a zde slouží pouze jako záloha.

V základní řadě programu POHODA MDB zde naleznete ještě soubory:

PohodaSys.mdb - Systémová databáze obsahující nastavení uživatelů a práv, seznam jednotek, vazby na uživatelské sestavy a nastavení Hardwaru

GlobalData.mdb - Globální databáze obsahující Úkoly a Překlady textů

Účetní jednotky - soubory s názvem ve tvaru IČOFirmy_ROK.mdb, např. 12345678_2023.mdb - obsahují data jednotlivých firem

 • Za účetní jednotky program považuje všechny *.mdb soubory mimo výše uvedené.

Soubory s koncovkou *.ldb - zámky databází, značí, že s databází někdo nebo něco pracuje

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím