Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Mám zadané...

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA


  Aktuálněotázka

Mám zadané prodejní ceny s DPH v sazbě 20 %. Jak provedu přepočet cen, když chci prodejní ceny bez DPH zachovat, ale DPH změnit na sazbu 21%?

odpověď

V roce 2012 v agendě Sklady/Prodejní ceny u základní prodejní ceny do pole Typ výpočtu zadáte bez daně a provedete přecenění. Přecenění se nabídne po uložení změny a odchodu z agendy. Tím se u zásoby sníží prodejní cena o DPH. 
Poté se přepnete na přelom účetních období přes agendu Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období a zvolíte možnost Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky. Na stavovém řádku se zobrazí rok 2013p.
Následně provedete přecenění prodejních cen. Zvolíte agendu Záznam/Přecenění prodejních cen…V dialogovém okně zvolíte možnosti Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy. Po přecenění v agendě Sklady/Prodejní ceny změníte Typ výpočtu na s daní. Cena s DPH tímto způsobem zůstane stejná, jako byla v roce 2012. 


Příklad: Nákupní cena 500,- a Prodejní 600,- bez DPH, prodejní s DPH 720,-. Po změně v agendě Prodejní ceny, resp. Cenové skupiny cena ve sloupci Prodejní DPH zůstane na 720,- s DPH, ve formuláři v poli Prodejní 600,- bez DPH. Poté se přepnete na přelom roku. U dané zásoby zůstala cena Prodejní 720,- s DPH (ve sloupci Prodejní DPH). Ve formuláři v poli DPH nákup a DPH prodej uvidíte novou sazbu 21 %.

Následně provedete přecenění prodejních cen. Zvolíte agendu Záznam/Přecenění prodejních cen…V dialogovém okně zvolíte možnosti Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy. Tímto se prodejní cena nezmění a zůstane 600,- bez DPH, 
ve sloupci Prodejní DPH bude 726,- (prodejní s DPH).

Před jakoukoli změnou v agendě Zásoby zálohujte Vaší účetní jednotku přes agendu Soubor/Zálohování/Zálohovat.  Přecenění je nevratná operace. Po změnách zkontrolujte vzniklé ceny.

Upozornění:
Automatické přecenění zásob lze použít v případě, pokud používáte v programu POHODA cenové skupiny, tj. neprovádíte ruční úpravy cen. Tento přepočet je možné použít pouze u zásob, jejichž ceny se pohybují maximálně v řádu sta korun. Přepočet také ovlivní nastavený způsob zaokrouhlení cen. Máte-li ceny zaokrouhleny na 0,1 Kč (1 Kč), je přepočet přesnější.

Máte-li specifické požadavky na přepočty cen, kontaktujte technickou podporu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím