Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Aktivace a licenční podmínky

Aktivace a licenční podmínky

Proč byla zavedena aktivace produktů STORMWARE Office?
Aktivace produktu je jedním z nástrojů boje proti softwarové kriminalitě. Její princip je velmi jednoduchý, legálního uživatele nezatěžuje a zcela respektuje právo na soukromí. Tato technologie ověřuje, zda sériové číslo, které bylo použito při instalaci programu POHODA, nebylo použito na více zařízeních, než umožňuje licenční ujednání firmy STORMWARE s.r.o.

Jakých produktů se aktivace týká?
Aktivace produktů se týká těchto produktů:

 • ekonomického a informačního systému POHODA
 • doplňku pro maloobchodní prodej POHODA Kasa
 • personálního a mzdového systému PAMICA
 • knihy jízd a cestovních náhrad GLX
 • daňových přiznání TAX

Co se stane, pokud si produkt nezaktivuji?
Nainstalovaný produkt je třeba aktivovat do 30 dnů po jeho instalaci. V případě, že do daného termínu nestihnete produkt aktivovat, nebude možné program používat do té doby, dokud nebude provedena plnohodnotná aktivace. Produkt lze jednoduše aktivovat vždy po spuštění programu, kdy se spustí průvodce aktivací nebo přes nabídku Nápověda, kde zvolíte povel Aktivovat. Aktivaci je možné provést i po vypršení termínu určeného k aktivaci.

Aktivace na OS Windows server 2003 spadne a nedokončí se. Proč?
Pokud se snažíte produkt aktivovat na OS Windows Server 2003, je možné, že nedojde k aktivaci a průvodce aktivací se sám ukončí. Tento problém je způsoben balíčkem kompatibility, který se již v programu POHODA nepoužívá. V tomto případě je nutné spustit příkazový řádek. Tento řádek spustíte na liště Windows, pomocí Start, zde klikněte na Spustit, kde vepíšete příkaz cmd a zvolíte OK. Jakmile se spustí příkazový řádek, napište do něj následující příkaz : sdbinst -u "C:\Windows\AppPatch\StormWare\Pohoda.sdb", kterým dojde k odinstalování nepoužívaného balíčku kompatibility pro program POHODA.

Jak mám aktivovat pobočkové zpracování dat (PZD)?
Pokud používáte pobočkové zpracování dat, postup aktivace je stejný jako u jiné aktivace produktu. Produkt můžete aktivovat na centrále i pobočce bez nutnosti sehrání balíčků.

Jak mohu aktivovat produkt POHODA Kasa?
Aktivace produktů se týká prozatím ekonomického systému POHODA. Do budoucna však uvažujeme o aktivaci všech produktů společnosti STORMWARE s.r.o.

Jak je možné, že se při aktivaci objevilo hlášení o duplicitní aktivaci, i když jsem legálním vlastníkem Vašeho produktu?
V tomto případě byl produkt aktivován se stejným licenčním číslem na jiném PC. Pokud jste skutečně legálním uživatelem programu, zatrhněte v průvodci aktivací volbu „Ano, používám program legálně v souladu s licenční smlouvou pouze na tomto počítači“. V případě opakovaných aktivací na různých počítačích dojde ke zneplatnění přidělených licenčních čísel aktivačním serverem. Je proto nutné licenční číslo chránit před nelegálním užíváním cizími subjekty.

Mám legálně zakoupen Váš produkt a program hlásí, že licenční číslo nebylo zakoupeno a vydáno firmou STORMWARE a že jsem obětí počítačové kriminality. Jak je to možné?
V tomto případě nebylo licenční číslo vydáno firmou STORMWARE s.r.o. Tuto skutečnost je nutné oznámit firmě STORMWARE s.r.o. a upozornit tímto na nelegálního prodejce našeho software.

Proč nejde produkt aktivovat přes internet online?
Zkontrolujte si nastavení počítačové sítě/připojení k internetu (vyzkoušejte si například v prohlížeči otevřít jiné internetové stránky). Pokud Vám funguje připojení k internetu a přesto nelze aktivaci online provést, zřejmě došlo k výpadku našeho serveru, kde se aktivace provádí. V tomto případě se pokuste produkt aktivovat později. Jakmile je nastavení internetu v pořádku a není problém ani s aktivačním serverem, je zřejmě problém v nastavení firewallu, kde máte zakázanou komunikaci na internet jinak než přes webový prohlížeč. Pokuste se firewall vypnout nebo nastavit výjimku pro program POHODA. Pokud by se Vám nepodařilo produkt aktivovat, kontaktujte technickou podporu pro zjištění funkčnosti aktivačního serveru. Aktivaci můžete také provést zasláním žádosti o aktivační klíč na adresu firmy STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, Jihlava, 586 01, pokud v průvodci aktivací zvolíte možnost „Aktivovat zasláním dopisu poštou“.

Jak mohu produkt aktivovat, pokud nemám počítač připojen na internet?
Pokud nemáte na Vašem počítači možnost aktivovat program POHODA online, je možné zvolit v průvodci aktivací možnost „Uložit požadavek do souboru a provést aktivaci pomocí tohoto souboru na jiném počítači“. Zde je možné uložit soubor s požadavkem do Vámi zvolené složky např. na přenosné zařízení. Jakmile se dostanete na PC, kde je k dispozici internet, vygenerovaný soubor použijete k aktivaci programu POHODA na stránce www.stormware.cz/aktivace, kde zadáte cestu k vygenerovanému souboru. Na základě načtených údajů bude vygenerován soubor s aktivačním klíčem Response.xml, který následně použijete k aktivaci programu POHODA.
Aktivaci programu POHODA můžete také provést tak, že v průvodci aktivací zvolíte možnost „Aktivovat zasláním dopisu poštou“. Prostřednictvím průvodce bude vygenerována žádost o aktivační klíč, kterou zašlete na adresu firmy STORMWARE s.r.o. Na základě této žádosti Vám bude do 15 dnů zaslán aktivační klíč.

Jak často budu muset aktivaci provádět?
Jednou aktivovaný program může vyžadovat novou aktivaci při změně hardware počítače nebo po použití nového instalačního čísla pro nový rok, např. při aktualizaci v lednu 2011. Pokud je vyžadována aktivace, tak se průvodce aktivací objeví po spuštění programu nebo jej lze vyvolat prostřednictvím povelu Aktivovat z nabídky Nápověda.

Je nutné produkt POHODA aktivovat, pokud jej přeinstaluji na novější verzi?
Při instalaci nové verze programu POHODA není nutné produkt opětovně aktivovat. Aktivace bude vyžadována vždy po instalaci nové verze v lednu, kdy obdržíte nové instalační číslo.

Jak zjistím, že byl program úspěšně aktivován?
Informace o výsledku aktivace se zobrazí na poslední straně průvodce aktivací. Pokud se v nabídce Nápověda nabízí povel Deaktivovat je produkt aktivován. Na informační ploše dané účetní jednotky se též nezobrazuje hlášení o nutnosti program aktivovat.

Mám síťovou verzi programu POHODA. Mohu program aktivovat pouze na serveru nebo mohu aktivaci provést i z klienta?
Pokud máte síťovou verzi programu, můžete provést aktivaci jednotlivých síťových klientů i serveru z nabídky Nápověda prostřednictvím povelu Aktivovat. Druhou možností je, že jednotliví klienti zvolí možnost uložit požadavek na síťový server. Jakmile dojde k uložení požadavků všech klientů na server, může administrátor programu POHODA provést hromadnou aktivaci, a to prostřednictvím povelu Nápověda/Síťová aktivace. Administrátor programu nemusí čekat na uložení požadavků všech klientů, ale může aktivaci provádět opakovaně. Pokud jeden klient v síti neuloží požadavek na server, ale zvolí z nabídky Nápověda povel Aktivovat, aktivace se také provede korektně.

K čemu slouží povel Deaktivovat v nabídce Nápověda?
Pokud zvolenou instalaci programu chcete používat na jiném počítači než doposud, je nutné provést její deaktivaci prostřednictvím povelu Nápověda/Deaktivovat. Poté můžete program nainstalovat a aktivovat na jiném počítači.

Licenční podmínky

Mám zakoupený váš produkt pro jeden PC. Je možné si jej pro vlastní účely nainstalovat i na jiný PC, např. notebook?
Náš produkt můžete instalovat, otevírat, zobrazovat a spouštět jen na tolika počítačích, pro kolik máte zakoupenu licenci. Pokud chcete produkt, který byl zakoupen pouze pro jeden PC, instalovat i na jiném PC, je nutné si nejprve zakoupit nesíťovou přídavnou licenci pro další počítač, tzv. POHODA MLP. Tuto nesíťovou přídavnou licenci je nutné zakoupit pro každý PC, na který chcete nainstalovat program POHODA.

Je možné program POHODA nainstalovat se stejným licenčním číslem na jednom PC vícekrát?
Ano, program POHODA je možné nainstalovat se stejným licenčním číslem na jeden počítač vícekrát. Pokud tedy z nějakého důvodu nainstalujete program POHODA na jeden počítač např. dvakrát se stejným instalačním číslem, nedojde tím k porušení licenčního ujednání.
Problém může nastat v případě aktualizace programu POHODA. Pokud budete mít program POHODA nainstalován na jednom PC a dvou různých discích, bude se Vám hlásit duplicitní aktivace z důvodu identifikátoru sítě, proto doporučujeme mít v tomto případě nainstalovaný program na stejném disku.

Co znamená, že mám základní síťovou licenci NET5 nebo NET3?
Takto zakoupený produkt můžete nainstalovat na vyhrazený síťový server a na dalších 5, resp. 3 klientských počítačích nainstalovat a spouštět klientskou verzi tohoto produktu. Klientská verze vždy pracuje s daty, která jsou uložena na síťovém serveru. Na síťovém serveru je možné produkt využívat pouze k administraci. Pokud však síťový server slouží jako stanice pro práci s produktem, může být klientská verze produktu nainstalována v případě verze NET5 čtyřikrát a v případě verze NET3 dvakrát. Počet počítačů v síti je kontrolován. Pokud nainstalujete program POHODA na další počítače, program nebude možné aktivovat, tedy ani v něm pracovat.

Co znamená síťová přídavná licence CAL?
Jedná se o přídavnou licenci pro další počítač v síti. Zakoupením této licence získáváte oprávnění instalovat a spouštět klientskou verzi produktu na dalších počítačích v síti za předpokladu, že jste vlastníkem základní síťové licence NET5.

Co znamená nesíťová přídavná licence MLP?
Zakoupením této licence získáváte právo instalovat produkt, jehož základní licenci vlastníte, na další počítač, např. notebook. MLP licence umožňuje využívat produkt pouze pro lokální práci s počítačem. Tato licence neopravňuje uživatele využívat produkt v síťovém serveru a není možné ji využít v režimu pobočkového zpracování dat.

Musím mít zakoupenou licenci pro produkt REPORT Designer?
REPORT Designer je produkt, který je instalován zdarma současně s některým ze softwarových produktů společnosti STORMWARE s.r.o.

Mohu nainstalovat síťovou verzi programu POHODA na stávající nesíťovou verzi, aniž by došlo ke kolizi nebo ztrátě dat?
Ano, je možné nainstalovat síťovou verzi programu POHODA na stávající verzi. Nainstalováním síťové verze programu POHODA dojde v původně nesíťové verzi k rozšíření instalace na síťovou instalaci a databáze se stane přístupnou připojeným klientům sítě.

Můžete mi sdělit text licenčního ujednání produktu POHODA?
Text je k dispozici při instalaci produktu v průvodci instalací, dále ho najdete v instalačním adresáři produktu pod názvem Eula. Aktuální licenční smlouva je také k dispozici na internetových stránkách STORMWARE ke stažení ve formátu PDF.

Mohu svoji licenci k produktu převést na jiný subjekt?
Veškerá svoje práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy k softwarovému produktu můžete trvale převést na jiný subjekt. Převod licence z původního na nového vlastníka licence lze uskutečnit za splnění několika podmínek:

 • vyplnění žádosti o převod licence (formulář ke stažení: formát DOC, formát PDF) – podpisem na žádosti mj. potenciální nový vlastník licence k softwarovému produktu vyjadřuje souhlas s převodem a s licenčními podmínkami,
 • úhrada manipulačního poplatku podle platného ceníku,
 • souhlas společnosti STORMWARE s realizací převodu.

Licence registrovaného softwarového produktu je převedená okamžikem vyjádření souhlasu STORMWARE s převodem licence. Předpokladem pro udělení tohoto souhlasu je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti.

Softwarový produkt získaný se slevou pro určitou skupinu uživatelů je možné převést na jiného vlastníka za předpokladu, že tento budoucí vlastník splňuje podmínky přiznání původní slevy. V opačném případě lze převod licence realizovat pouze po doplacení rozdílu mezi cenou produktu po slevě a plnou cenou produktu platnou v době převodu licence.

Proč nefunguje automatická aktualizace programu POHODA Start?
Pokud chcete používat aktualizaci produktu (update verze programu), musíte být držitelem plné verze programu a licence na softwarový produkt, který je způsobilý pro aktualizaci. POHODA Start je demoverze produktu, která je určena především pro vyzkoušení funkcí programu POHODA a není možné ji aktualizovat. Pokud chcete vyzkoušet nejnovější verzi programu POHODA, je možné si ji stáhnout.

Pokud mi účetní firma vede účetnictví v programu POHODA a osobně nemám zakoupený tento produkt, mohu si tyto data nějak prohlédnout?
Pokud chcete používat produkt v jakémkoli smyslu, musíte mít zakoupenou vlastní plnou licenci k softwarovému produktu. Bez zakoupené licence si můžete prohlédnout tiskové sestavy z programu POHODA. Účetní provede zálohu tiskové sestavy, odešle Vám ji emailem. Vy si nainstalujete prohlížeč tiskových sestav REPORT Viewer (ke stažení zdarma na www.stormware.cz/ke-stazeni/) a jeho prostřednictvím si můžete zaslané tiskové sestavy zobrazit či vytisknout. Tiskové výstupy lze také exportovat do formátu MS Excel, HTML a PDF.

Kolik mohu mít síťových licencí?
Produkt není omezen počtem síťových licencí. Pokud máte zakoupenu licenci pro tři PC (NET3) a chcete rozšířit počet licencí, je nutné zakoupit rozšíření na licenci pro 5 PC (NET5). Pokud chcete přidávat další síťové licence k již zakoupené licenci NET5, je nutné zakoupit patřičný počet přídavných licencí CAL. Počet přídavných síťových licencí je omezen pouze technickými možnostmi využívaných databázových nástrojů a hardwarovými požadavky, softwarový produkt Vám dovolí použít tolik síťových klientů, kolik zakoupíte síťových licencí.


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: