Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Zabezpečení v rámci programu POHODA

Zabezpečení v rámci programu POHODA

Vzhledem k tomu, že ekonomický systém POHODA může obsahovat v účetních jednotkách citlivá data, doporučujeme věnovat pozornost jeho zabezpečení. K tomu je určeno několik následujících doporučení.

Přístupová práva

Systém uživatelských práv doporučujeme používat vždy, pokud s programem POHODA pracuje více osob (ať už na jednom počítači nebo v případě síťové verze na více počítačích). Zavedení uživatelů je nutné například, má-li být na dokladových sestavách vytištěno jméno uživatele, který doklad vystavil, a při využití dalších funkcí programu jako např. evidence historie změn. Do agendy Přístupová práva má přístup administrátor systému, označený jako uživatel Admin a dále uživatel s právem Přístupová práva.

Stromová struktura v sekci Nastavení práv uživatele na záložce Práva (resp. Přímá práva) znázorňuje jednotlivé části programu, ke kterým lze nastavit práva. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé agendy a funkce uspořádány podobně jako v hlavní nabídce POHODA.

Před aktivací systému práv zapište do agendy Přístupová práva pro každého uživatele jeden záznam a přiřaďte mu příslušná práva a vstupní hesla. Používání systému uživatelských práv se aktivuje povelem Aktivovat přístupová práva. Pokud nemá uživatel Admin zadané heslo, zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla a uložením změn se aktivuje systém uživatelských práv. Systém práv zapnete i přiřazením hesla uživateli Admin pomocí povelu Změnit heslo. Poté je vstup do programu POHODA zabezpečen vstupní přihlašovací procedurou. Každý uživatel se musí přihlásit svým jménem a heslem.

V této sekci zabezpečení doporučujeme uživatelům, kterým je omezen přístup do určitých agend, odebrat práva na Report Designer, který může sloužit k dotazům na nepřístupná data do databáze účetní jednotky.

Výchozí heslo administrátora

Od verze Květen 2019, rel. 12204 jsme v rámci zabezpečení systémové databáze zavedli výchozí heslo pro uživatele Admin, a tím i aktivaci přístupových práv pro síťové varianty programu POHODA s licenčním číslem pro rok 2020. Heslo budete potřebovat pouze v ojedinělých případech - při spuštění programu po první instalaci, po instalaci do nového adresáře nebo opětovném vytvoření systémové databáze. Vaše výchozí heslo uživatele Admin naleznete na dokumentu Potvrzení o licenci a zákaznické podpoře pro rok 2020 a v Zákaznickém centru v sekci Licenční čísla.
Po zadání správného hesla následuje dialogové okno pro změnu hesla výchozího na vlastní heslo uživatele Admin.

Zabezpečení databází

V rámci agendy Účetní jednotky lze pro zabezpečení databází využít stejnojmenou volbu z nabídky Databáze. Pro řady POHODA SQL a E1 je Úplné zabezpečení databází dostupné od verze Říjen 2019, release12300. Zabezpečení databází zabrání otevřít databáze účetnictví jiným programům anebo v jiných instalacích programu POHODA. Ochrání tak vaše data před nežádoucím přístupem.

Nejprve určete, zda se zvolená operace bude provádět se všemi účetními jednotkami nebo pouze s aktuálně vybranými účetními jednotkami. Poté spusťte Průvodce zabezpečením databází pomocí povelu menu Databáze\Zabezpečení databází a zvolte požadovanou operaci.

Zabezpečení databází ze strany programu POHODA je možno nastavit ve dvou úrovních.

Částečné zabezpečení

Jedná se o zabezpečení databází proti neoprávněnému přístupu z jiných programů, než je ekonomický systém POHODA. Databáze budou zabezpečeny interním heslem programu a tím budou chráněna proti přístupu z jiných programů.

Úplné zabezpečení

Databáze budou zabezpečeny interním heslem programu a navíc svázány se systémovou databází aktuální instalace programu POHODA. Heslem, které si sami zvolíte na další straně průvodce, je chráněn i neoprávněný převod databáze do jiné instalace programu POHODA.

Databáze s úplným zabezpečením není možné použít jako zdroj dat pro import agendy.

Při importu nebo při automatickém přidávání nově nalezených databázových souborů s úplným zabezpečením je vyžadováno heslo.

Při přejmenování databáze účetní jednotky je pro její otevření vyžadováno heslo.

Možnosti z hlediska sdílení v síti

Změna oprávnění pro přístup k tiskovým sestavám

V případě, že administrátor považuje za vhodné zabránit přístupu některým uživatelům k vybraným tiskovým sestavám, je možné ve složce Tisk nastavit oprávnění a sdílení tiskových sestav pouze pro vyhrazené uživatele. Omezení práv lze doporučit především pro podsložku Edit, která je úložištěm uživatelských tiskových sestav, a to z důvodu, že do uživatelské tiskové sestavy lze vložit datový dotaz i na agendu, do níž má uživatel zakázaný přístup. Složka Edit se zobrazí po vytvoření první uživatelské tiskové sestavy.

Postup při nastavení oprávnění k tiskovým sestavám:

Jako první je nutné složce Tisk změnit sdílení z obecného (skupina Everyone, System… ) na sdílení s konkrétními uživateli.

Výše provedená změna se projeví u všech tiskových sestav ve složce Tisk. Pokud jsou v seznamu uvedeni všichni uživatelé, není nikomu zamezen přístup k tiskovým sestavám zamezen. Následně lze odebrat přístupová práva uživatele nad konkrétní sestavou ve složce.

Změna oprávnění pro přístup ke složce Log

Složka Log je umístěna v datové složce programu POHODA a slouží k ukládání záznamů vztahujících se k samotné databázi. Některé soubory mohou obsahovat data z účetní jednotky, a z toho důvodu doporučujeme zabezpečit přístup k této složce podobně jako například ke složce Tisk.

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503270 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: