Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.13 Životní pojišťovny

V agendě Životní pojišťovny si můžete nastavit bankovní účty pro úhrady příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců. Tento seznam se vám zobrazí také v agendě Personalistika na záložce Životní pojištění. Zatržením volby Sumarizace ostatních závazků zajistíte vytvoření pouze jednoho závazku pro konkrétní životní pojišťovnu.

Pokud chcete zaměstnancům přispívat na více životních pojištění, zatrhněte volbu Příspěvek na více životních pojištění v agendě Globální nastavení/Nastavení.