Odemkněte potenciál systému POHODA

3.8 Uživatelské seznamy

Tato agenda je určená k definování seznamů používaných při návrhu polí v agendě Volitelné parametry a následně také v jednotlivých agendách. Na záložce Položky seznamu je nabídnuta možnost vyplnit dílčí položky, ze kterých se uživatelský seznam poskládá. Takto nadefinovaný seznam se pak bude nabízet v agendách, ve kterých lze volitelné parametry použít. Uživatelské seznamy otevřete přes nabídku Nastavení/Uživatelské nastavení.

Uživatelské seznamy lze přiřadit pouze k datovému typu Seznam na záložce Parametry agendy v agendě Volitelné parametry.

Jakmile se záznam s datovým typem Seznam uloží, přidá se před zadaný název databázového pole (ve sloupci Db. pole) navíc zkratka RefVPr. Definice uživatelských seznamů jsou uloženy přímo v databázi systému PAMICA SQL, kde dochází k přidání tabulek sVPUL sVPULpol.

Tabulka sVPUL – Zde se ukládají všechny uživatelské seznamy, které byly vytvořeny.

Tabulka sVPULpol – Zde se ukládají všechny položky uživatelských seznamů, které byly vytvořeny.