Odemkněte potenciál systému POHODA

3.10 Nabídka Zobrazit

Prostřednictvím nabídky Zobrazit můžete ovlivnit vzhled programu a zobrazení aktuální agendy. Nabídka obsahuje následující povely:

  • Vzhled programu – Umožňuje uživatelské nastavení vzhledu programu ve stylu Microsoft Office 2000, Microsoft XP nebo Microsoft Office 2003.
  • Panel agend – Tímto povelem zobrazíte nebo zrušíte zobrazení panelu agendy. Více informací naleznete v kapitole Popis programu.
  • Standardní lišta – Umožňuje zapnutí nebo vypnutí nástrojové lišty, která obsahuje řadu tlačítek zpřístupňujících nejpoužívanější povely. Bližší informace o standardní liště naleznete v kapitole Popis programu.

Další povely slouží k ovládání tabulky agendy.

  • Hlavní tabulka – Zobrazí hlavní tabulku agendy. Používáte-li myš, stačí kliknout na první záložku tabulky označenou *. Po provedení výběru záznamů, a to jakýmkoli způsobem, se vybrané záznamy zobrazí v tabulce dotazu. Název dotazu je uvedený na záložce.
Klávesová zkratka ALT+V se používá pro přepnutí do hlavní tabulky pomocí klávesnice.

Při přepínání záložek se můžete k tabulce s posledním dotazem vrátit kliknutím na záložku, stiskem klávesové zkratky ALT+Q, nebo pomocí povelu Záložka dotazu z nabídky Nastavení/Zobrazit. Podle barvy ikony záložky snadno poznáte, jestli je aktuální záznam součástí dotazu. Tato informace je užitečná třeba při práci v položkách záznamu, např. na záložce Daně a pojistné.

Nabídka ZobrazitModrá ikona záložky vám značí, že aktuální záznam je součástí aktivního dotazu. Pokud je otevřená tabulka položek, klávesovou zkratkou ALT+P se můžete vrátit do tabulky dotazu.

Nabídka ZobrazitŠedá ikona záložky říká, že žádný dotaz není aktivní. Pokud je otevřená tabulka položek, stiskem klávesové zkratky ALT+P se vrátíte zpět do hlavní tabulky. Kliknutím pravého tlačítka myši nad záložkou s dotazy vyvoláte nabídku s názvy dříve provedených dotazů a také uložených dotazů, ze kterých můžete vybírat.

Tabulku položek otevřete stisknutím klávesové zkratky ALT+P nebo kliknutím myší na příslušnou záložku. Podrobně je tabulka položek popsána v kapitole Popis programu.
  • Tabulka položek – Tímto povelem otevřete položky dokladu. Tyto položky se zapisují do samostatné tabulky. Tabulka položek je k dispozici v různých agendách a možnosti zápisu i její ovládání se liší podle konkrétního zaměření agendy. Kromě záložek hlavní tabulky a tabulky dotazu může agenda obsahovat i další záložky.

Mezi těmito záložkami se můžete pohybovat na základě povelu Záložky agendy nebo pomocí klávesové zkratky ALT+I. Opakované vyvolání povelu cyklicky přepíná jednotlivé záložky.