Odemkněte potenciál systému POHODA

3.14 Penzijní společnosti

Agendu Penzijní společnosti využijete pro zápis bankovních účtů pro úhrady příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu můžete vybírat také na záložce Pojištění v agendě Personalistika.

Volba Sumarizace ostatních závazků je určena k tomu, aby se příspěvky zaměstnavatele a srážky zaměstnanců vůči penzijní společnosti sloučily do jednoho nebo dvou závazků. Zatržením této volby se zpřístupní ostatní pole ve formuláři. Do nich vyplníte údaje, které vyžaduje penzijní společnost při provádění hromadné platby. Pokud hradíte příspěvky zaměstnavatele i srážky zaměstnanců na penzijní připojištění v jedné platbě, zatrhněte volbu Příspěvky i srážky dohromady.

Na záložce Nastavení platby můžete zadat variabilní, konstantní a specifický symbol tak, jak vyplývá z vašich smluvních podmínek s konkrétní penzijní společností. Symboly používané pro platbu se mohou lišit podle toho, jestli zasíláte v oddělené platbě zvlášť příspěvky zaměstnavatele a zvlášť srážky zaměstnanců, případně zda je platba složena jak z příspěvků, tak i ze srážek. Symboly, které zde vyplníte, budou při zaúčtování mezd přeneseny do ostatních závazků vůči penzijní společnosti. Zároveň vstoupí do textového souboru k hromadné platbě, který můžete vytvořit v agendě Pracovní poměry povelem Záznam/Hromadné platby PS.