Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.11 Šablony turnusu

V této agendě si můžete definovat šablony turnusu pro rozvržení pracovní doby. Na výběr máte dvě možnosti: Turnusový režim nebo Turnus – měsíční úvazek v případě dvousměnného nebo vícesměnného provozu organizace. Pro jednotlivé typy směn si vytvoříte samostatnou šablonu se specifickým názvem. Pak ji v agendě Pracovní poměry přiřadíte každému zaměstnanci, který pracuje v turnusech.

Šablony turnusu

Příklad: Šablonu turnusu na 10 dní je možné vytvořit následovně:

1. den 12 h., 2. den 0 h., 3. den 12 h., 4. den 12 h., 5. den 0 h., 6. den 0 h., 7. den 0 h., 8. den 12 h., 9. den 12 h. a 10. den 0 h.

Na základě této šablony se opakováním turnusu provede sestavení úvazku zaměstnance na celý měsíc.