Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Nastavení > Jak postupovat při nastavení účetní jednotky

3.2 Jak postupovat při nastavení účetní jednotky

Dalším krokem je správné nastavení účetní jednotky, které je základem další plynulé a bezchybné práce. Věnujte mu proto náležitou pozornost. Postupujte podle následujících pokynů a nápovědy k uvedeným agendám.

 • Otevřete agendu Přístupová práva z nabídky Nastavení. Zaveďte jednotlivé uživatele, přidělte jim práva a přístupové heslo. To samé proveďte i v případě nesíťové verze. (Popis agendy uvádíme dále v této kapitole.)
 • Otevřete agendu Nastavení/Globální nastavení a proveďte nastavení v jednotlivých sekcích. Dílčí nastavení uvádíme dále v této kapitole.
 • Zkontrolujte a případně aktualizujte nastavení v agendě Legislativa, zejména sazby daně z příjmů, slevy na dani z příjmů, nezdanitelné částky a údaje pro výpočet mezd.
 • Otevřete agendy Definice složek mezdDefinice složek nepřítomnosti z nabídky Mzdy. Kopií stávajících složek mezd nebo nepřítomností si vytvoříte podrobnější seznam typů složek mezd a nepřítomností. Toto nastavení vám umožní detailnější sledování obdobných typů složek mezd a nepřítomností.
 • Otevřete agendu Šablony turnusu z nabídky Nastavení a nadefinujte šablony turnusu pro rozvržení pracovní doby (Turnusový režim nebo Turnus – měsíční úvazek) v případě dvousměnného nebo třísměnného provozu organizace.
 • Nastavení údajů pro jednotlivé instituce provedete v agendách Zdravotní pojišťovny, Životní pojišťovnyPenzijní společnosti, které také najdete v nabídce Nastavení.
 • Otevřete agendu Místa výkonu práce a vytvořte seznam míst výkonu práce, která mají zaměstnanci uvedena v pracovní smlouvě. Vyplnění slouží pro tiskovou sestavu Počet zaměstnanců (příloha k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti).
 • Otevřete agendu Bankovní účty a zadejte účty společnosti, které budete používat pro vyplácení mezd zaměstnancům a pro platby institucím.
 • V agendě Homebanking nastavíte internetové bankovnictví, resp. propojení s bankovní aplikací.
 • V případě účtování mzdových záznamů otevřete agendu Seznamy/Účtová osnova a upravte ji podle svých účtovacích postupů. Pokud používáte analytické členění, doplňte příslušné účty. Nové účty můžete zadávat i v průběhu období. Pokud pro zaúčtování mezd používáte export dat do ekonomického systému POHODA, můžete provést aktualizaci účtové osnovy pomocí povelu Aktualizovat seznamy nyní z nabídky Globální nastavení/XML seznamy.
 • Otevřete agendu Předkontace z nabídky Seznamy a upravte, resp. doplňte seznam připravených předkontací pro zaúčtování. Některé z připravených předkontací už mohou být použity v agendě Globální nastavení. Dříve než provedete jejich smazání, zkontrolujte, zda nejsou předkontace použity v jiných agendách. Pokud používáte pro zaúčtování mezd export dat do programu POHODA, můžete provést aktualizaci předkontací pomocí XML komunikace.
 • Otevřete postupně i zbývající agendy z nabídky Seznamy. Zkontrolujte je a v případě potřeby upravte jejich obsah.
 • V agendě Nastavení/Uživatelské nastavení zatrhněte varianty, které chcete využívat. Toto nastavení může mít každý uživatel rozdílné.