Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Nastavení > Zdravotní pojišťovny

3.12 Zdravotní pojišťovny

Agendu Zdravotní pojišťovny využijete k zápisu bankovních účtů a variabilních symbolů pro úhrady zdravotního pojištění zaměstnanců. Tento seznam zdravotních pojišťoven jednotlivých zaměstnanců se zobrazí i v agendě Personalistika na záložce Pojištění. U každé pojišťovny můžete zadat jiný analytický účet, na který budou při zaúčtování mezd vygenerovány závazky zdravotního pojištění.

Pokud chcete, aby se na tiskových sestavách Hromadné oznámení zaměstnavatelePřehled o platbě pojistného zaměstnavatele vyplnilo číslo plátce pojistného, musíte jej zadat do pole Č.plátce u zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni vaši zaměstnanci. Číslo plátce pojistného tvoří ve většině případů osmimístné IČ a dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky, je-li přiděleno. Dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky se uvádí například v případě, že existuje více mzdových účtáren. Pokud máte jednu mzdovou účtárnu, jako dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky uveďte 00. Toto číslo zadejte až do druhé části pole Č.plátce.

U každé pojišťovny si můžete zadat odlišný analytický účet, na který budou při zaúčtování mezd vygenerovány závazky zdravotního pojištění. Při zaúčtování mezd vytvoří PAMICA odpovídající předkontace s tímto analytickým účtem pro agendu Ostatní závazky (331/336xxx odvod za zaměstnance, 366/336xxx odvod za společníky, 524/336xxx odvod za firmu). Pro správné zaúčtování na analytické účty vyberte v agendě Globální nastavení/Zaúčt – ostat.závazky pro zdravotní pojištění předkontace s použitím syntetického účtu 336000.