Odemkněte potenciál systému POHODA

3.7 Volitelné parametry

Pomocí této agendy můžete doplnit strukturu vybraných tabulek databáze o sloupce předdefinovaných typů, vytvořit uživatelský seznam, novou uživatelskou agendu a v ní přidat položky a dokumenty k vytvořeným dokladům.

Volitelné parametry je možné aktivovat z nabídky Nastavení/Globální nastavení/Volitelné parametry, kde stačí zatrhnout volbu Povolit použití volitelných parametrů. Po uložení tohoto nastavení budete moci využívat agendu Volitelné parametry, kterou následně otevřete z nabídky Nastavení/Volitelné parametry. Nastavení volitelných parametrů může provádět pouze administrátor.

Agendy, ve kterých je možné volitelné parametry využít, jsou: Činnosti, Číselné řady, Personalistika, Pracovní poměry, Střediska, Uživatelská agenda Zakázky. Pro každou z těchto agend lze nastavit na záložce Parametry agendy vlastní údaje rozličných datových typů. Pro agendu Uživatelská agenda můžete při zatržení volby Položky zadat navíc na záložce Parametry položek i volitelné parametry pro položky dokladů.

Záložky Parametry agendy a Parametry položek

Na záložce Parametry agendy můžete nastavit údaje různých datových typů. Pro agendu Uživatelská agenda lze zadat navíc na záložce Parametry položek i volitelné parametry pro položky dokladů.

Pokud uložíte záznam v agendě Volitelné parametry a nevyplníte záložku Parametry agendy, nebude možné ve vybrané agendě nastavit jednotlivé prvky formuláře.

Záložky Parametry agendy a Parametry položek

Tyto údaje můžete následně vložit na tiskové sestavy nebo je využít např. pro třídění nebo výběr záznamů. Jedná se o následující parametry:

Název – Název pole, který se bude zobrazovat ve formuláři zvolené agendy.

Db. pole – Název databázového pole, které bude zapsáno přímo do databáze. Program automaticky doplní před zadaný název zkratku VPr a v případě datového pole typu Seznam zkratku RefVPr.

Typ – Požadovaný datový typ, např. Text, Text (dlouhý), Měna, Číslo, Číslo (celé), Ano/Ne, Datum a Seznam.

Délka – Požadovaná délka textového pole.

Agenda – Pole je aktivní, když vyberete datový typ Seznam. Prostřednictvím tohoto pole je možné vybrat jednu z variant předdefinovaných údajů v agendě Uživatelské seznamy. Datový typ Seznam je možné navázat i na agendy Střediska, Činnosti (zobrazení těchto dvou agend není ovlivněno volbou Používat činnosti, resp. Používat střediska v agendě Globální nastavení v sekci Nastavení), Země.

Pořadí zadaných položek změníte povelem Pořadí, který je přístupný po stisku pravého tlačítka myši v tabulce položek.

Definice parametrů se ukládají přímo do databáze systému PAMICA SQL, kde dochází k přidání tabulek sVP a sVPpol.

Tabulka sVP – Zde se ukládají všechny nastavené agendy, včetně uživatelských agend.

Tabulka sVPpol – Dochází zde k uložení všech položek, které byly nastaveny pro uživatelské agendy.

Umístění prvků v dialogovém okně Úprava formuláře změníte pomocí myši a klávesy se šipkou.

Práce s formulářem

V dialogovém okně Úprava formuláře, které vyvoláte ve formuláři agendy pravým tlačítkem myši, je možné definovat formulář zvolené agendy. V levé části dialogového okna Úprava formuláře můžete vidět Parametry agendy, které jste si nastavili v agendě Volitelné parametry. Při zobrazení dialogového okna Úprava formuláře máte možnost z levého sloupce vybrat dvojklikem myši ten parametr agendy, který bude ve zvolené agendě dostupný. Jakmile tyto parametry nastavíte, bude po stisku tlačítka OK formulář agendy dostupný pro další práci ve zvolené agendě.

Velikost, šířku a zarovnání parametrů upravíte a navolíte pomocí nástrojové lišty. Stejně tak si můžete pozměnit umístění jednotlivých popisků. Chcete-li označit více než jeden prvek ve formuláři, stiskněte nejprve klávesu SHIFT a potom klikejte na odpovídající prvky.

Nástrojová lišta v dialogovém okně Úprava formuláře

Vloží vybraný parametr do formulářeZarovná doleva
Vloží popisekZarovná doprava
Vloží tlačítkoZarovná nahoru
Vloží odkazZarovná dolů
Vloží rámeček skupinyStejná šířka
Vloží rámečekStejná výška
Vloží obrázekStejné rozměry

Definice úprav formuláře jednotlivých agend, včetně agendy uživatelské, se ukládají přímo do databáze mzdového systému PAMICA SQL do tabulky sUsrFrm.

Uživatelská agenda

Pokud vyberete agendu typu Uživatelská agenda, zpřístupní se sekce Nastavení uživatelské agendy. V té musíte zadat název, zkratku a označení agendy v databázi (pole Tabulka). Ke každé uživatelské agendě můžete nastavit vlastní číselnou řadu.

Chcete-li v uživatelské agendě využívat záložku Položky dokladů či pracovat s dokumenty, zatrhněte požadovanou volbu v sekci Nastavení uživatelské agendy.

Uživatelské agendy je možné otevřít prostřednictvím stejnojmenné nabídky zobrazené na standardní liště.

Vlastní manipulaci se soubory a zobrazení souborů zprostředkovává záložka Dokumenty. Naleznete ji v konkrétní uživatelské agendě. Následně můžete pomocí záložek Parametry agendy Parametry položek přidávat volitelné parametry různých datových typů, podobně jako v případě přidávání volitelných parametrů do ostatních agend. Prostřednictvím volby Úprava formuláře je možné v každé uživatelské agendě přidat pole Číslo, jímž vyberete číselné řady, a dále pole Editoval s informací o uživateli, který záznam naposledy upravoval.

V agendách je možné použít 64 volitelných parametrů a v uživatelské agendě 128 parametrů.