Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.17 Homebanking

PAMICA podporuje elektronický přenos příkazů k úhradě mezi klientem a bankou. Založení a nastavení služby se provádí v agendě Homebanking, a to vždy pro konkrétní účetní jednotku, nikoliv globálně. Ještě předtím, než budete zakládat a vyplňovat záznam nové služby, musíte uzavřít s bankou, ve které máte účet, smlouvu o předávání dat v elektronické podobě. Tento postup je nezbytný jak pro předávání dat na datovém nosiči, tak i prostřednictvím vzdáleného přístupu.

PAMICA podporuje komunikaci s internetovým bankovnictvím těchto bank: Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, Moneta Money Bank, Komerční banka, mBank, UniCredit Bank, Živnostenská banka. Podporuje také obecné formáty ABO, Gemini, MultiCash, EPS/PCL a OfficeLine.

Homebanking

Dalším nezbytným krokem je přiřazení vytvořené homebankingové služby k příslušnému bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Teprve potom bude možné převádět v agendě Příkazy k úhradě konkrétní příkazy k úhradě na soubory ve formátu, který daná banka akceptuje.

Dynamický formulář agendy Homebanking se mění s ohledem na vybraný bankovní ústav, resp. službu. Detailní popis agendy a potřebných nastavení najdete v interaktivní nápovědě programu PAMICA, kterou otevřete klávesou F1.