Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.18 Historie

Agenda Historie obsahuje souhrnný přehled provedených změn. Údaje v tomto přehledu můžete filtrovat podle jednotlivých agend nebo podle úprav, které provedli konkrétní uživatelé programu. Historii změn nemusíte sledovat ve všech agendách, ale pouze v těch, kde to opravdu potřebujete.

Agendu Historie zpřístupníte zatržením volby Evidovat historii změn, kterou najdete v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Historie. Výběr agend, u kterých chcete sledovat historii změn záznamů, provedete zatržením volby Zapnuto.