Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.5 Legislativa

Agenda Legislativa v nabídce Nastavení obsahuje číselné hodnoty stanovené legislativou.

V agendě je zobrazena legislativa platná pro účetní rok aktuálně otevřené účetní jednotky. PAMICA má tyto hodnoty přednastaveny vždy v souladu s platnou legislativou k datu vydání příslušné verze. Pokud od té doby došlo ke změnám v legislativě, je třeba provést aktualizaci údajů. STORMWARE zajišťuje aktualizaci prostřednictvím aktualizací programu na DVD (resp. ke stažení v Zákaznickém centru) nebo online prostřednictvím aktualizací. Agenda Legislativa slouží ke kontrole, případně k úpravě důležitých údajů, jako jsou procentní sazby sociálního a zdravotního pojištění, sazby daní, mzdové limity apod.

Ke správnému nastavení mezd slouží kategorie Mzdy, která obsahuje typy Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Penzijní a životní pojištění, Nemocenská, Ostatní, Daňové zvýhodnění, Příplatky, Srážky ze mzdy, Náhrada mzdy za nemoc, Sociální pojištění - připojištění a kategorie Daň z příjmů, ve které naleznete typy Sazby DzP FO, Sazby DzP FO (zálohy ze mzdy), Zvláštní sazba DzP, Slevy na dani, Odpočet úhrady za zkoušky, Průměrný výdělek, Zaručená mzda Ostatní.

Legislativa

Ruční aktualizace legislativy

Pokud nemáte aktualizační soubor k dispozici, můžete provést zápis nových hodnot ručně. Při ručním zápisu je nezbytné ponechat stávající záznamy beze změn a pro nové hodnoty zapsat do agendy Legislativa nové záznamy platné od daného data.

Vložte nový záznam stiskem klávesy INSERT, zvolte kategorii a typ údajů, uveďte datum platnosti a zadejte všechny hodnoty uvedené v pravé části formuláře. Dynamický formulář agendy zobrazí pro každý typ zvláštní sekci k zápisu konkrétních hodnot.