Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

EET v programu POHODA

Pokud při své práci používáte výhradně počítač, je pro vás POHODA ideálním řešením také pro evidenci tržeb. Ve svém účetním programu najdete spoustu vylepšení, díky kterým bude posílání údajů o tržbách na server Finanční správy rychlé, snadné a hlavně vás to zbytečně nezdrží od další práce.

PODROBNÝ NÁVOD
 

Evidování tržeb ve 3 krocích

1. Vystavení dokladu

Do dokladu přidáte odběratele, položky a zvolíte formu úhrady podléhající EET.

2. Odeslání dokladu na server EET

Zadáte příkaz k tisku nebo k odeslání dokladu na EET bez tisku.

3. Zaevidování tržby

Úspěšně odeslanému dokladu POHODA přiřadí stav EET: Odesláno.

POHODA za vás spoustu věcí udělá automaticky

...pohlídá, aby doklad splňoval formální znaky EET
...označí formy úhrad, u kterých je nutné evidovat tržby
...ověří si, zda opravdu chcete poslat doklad na EET
...upozorní, pokud se odeslání dokladu nezdaří
...poradí si s chybou na dokladu i vystavením storna
...umožní jednotlivým uživatelům nastavit různá přístupová práva
...poskytne vám detailní přehled o evidenci vašich tržeb
...pomůže vám vyzkoušet si evidenci tržeb nanečisto

„Vše potřebné pro evidenci tržeb máte v účetním programu POHODA. Stačí si tak zajistit jen připojení k internetu.“

Agendy programu POHODA jsou na EET připravené

Prodejky
  Prodejka – vystavíte ji hned, zaúčtujete později Prodejky mají oproti klasickým fakturám jednu velkou výhodu – můžete je zaúčtovat hromadně, např. na konci pracovní doby. Pokud tedy během dne nestíháte a zároveň chcete samotný prodej značně urychlit, sáhněte právě po prodejce.
Kasa
  Kasa – pokladna pro rychlý prodej Agendu Kasa poznáte podle přehledných tlačítek pro rychlý prodej, které maximálně zefektivní vystavování prodejek. Z programu POHODA tak můžete prodávat skladové zásoby, v přímé návaznosti na účetnictví.
Vydané faktury
  Vydané faktury – základ každého prodeje Úplným základem při prodeji zboží je vydaná faktura, kterou vytvoříte hned několika způsoby. Nejrychlejší cestou je použít kopii některé stávající faktury nebo přednastavenou šablonu.
Vydané zálohové faktury
  Vydané zálohové faktury – když chcete zaplatit předem Platba předem, to je při prodeji jistota. Práce se zálohovými fakturami je v podstatě shodná s těmi vydanými. Jen s tím rozdílem, že „zálohovka“ není daňovým dokladem. Pokud ji však zákazník hradí hotově či jinou formou stanovenou zákonem, při evidenci tržeb s ní počítat musíme.
Ostatní pohledávky
  Ostatní pohledávky – třeba vůči úřadům Pohledávky vůči finančnímu úřadu, penále a další takové pohledávky se zaznamenávají právě do této agendy. Pro evidenci tržeb ostatní pohledávky běžně používat nebudete, nicméně pro případ forem úhrad stanovených zákonem jsou v ní funkce pro také EET dostupné.
Pokladna
  Pokladna – příjem peněz za hotové Kam jinam zaznamenat příjem peněz v hotovosti než do agendy Pokladna? Navíc pokladní doklad máte vystavený v podstatě hned. Ještě víc to urychlí vložení položek přímo ze skladu a také přednastavení nejčastěji používaných hodnot.

O odeslání dokladu na EET budete mít vždy přehled

V agendě Elektronická evidence tržeb najdete veškeré údaje o dokladech, které byly nebo mají být odeslané na server Finanční správy. Pro lepší pořádek k nim POHODA připíše stav, podle kterého vždy bezpečně poznáte konkrétní stav odeslání dokladu na EET.

Účetní program POHODA – EET: K odeslání

Oranžovým stavem se doklad označí hned po uložení a je připravený k odeslání na server EET.

Účetní program POHODA – EET: Odesláno

Doklad označený stavem s modrým textem je úspěšně odeslaný na server Finanční správy a není ho už možné smazat.

Účetní program POHODA – EET: Chyba kom.

Pokud nedošlo k odeslání údajů o tržbě z důvodu chybné komunikace se serverem EET, doklad se označí stavem s červeným textem Chyba kom.

Účetní program POHODA – EET: Chybná data

Stav s červeným textem na dokladu značí chybu na dokladu, případně chybně nastavený uživatelský profil.

Účetní program POHODA – EET: Externě

Doklad s tímto stavem se neodešle na server EET, protože už je evidovaný z jiného ekonomického systému či pokladního zařízení.

Účetní program POHODA – EET: Neodesílat

Doklad, který označíte tímto stavem, nebude vstupovat na server EET.

Účetní program POHODA – EET: Nevstupuje

Doklad označený tímto stavem nesplňuje formální znaky pro evidování tržeb nebo jej v dané fázi EET nemáte povinnost ze zákona evidovat.

Evidování tržeb více uživateli

POHODA počítá i s variantou evidence tržeb ve více provozovnách. Pro každou zvlášť si tak můžete vyplnit profil EET, který pak přiřadíte konkrétnímu uživateli. Správné vyplnění profilu je prvním krokem k úspěšnému odeslání údajů o tržbě.

Název a popis Díky polím zkratka a popis s jistotou rozeznáte konkrétní profil pro evidenci tržeb.
Test
01_ImgProfilyEET
 
Označení provozovny Označení provozovny a zařízení se objeví spolu s ostatními povinnými údaji na účtence.
Test
02_ImgProfilyEET
 
Autorizační certifikát O autorizační certifikát si zažádejte na stránkách Daňového portálu Finanční správy.
Test
03_ImgProfilyEET
 
Mezní doba odezvy Dobu, po kterou bude POHODA čekat na odpověď Finanční správy, si můžete nastavit na 2–60 s.
Test
04_ImgProfilyEET
 
Počet pokusů o odeslání datové věty Při jakékoliv chybě komunikace se POHODA pokusí údaje o tržbě poslat dokonce až desetkrát.
Test
05_ImgProfilyEET
 
Adresář

Kasa - ideální řešení pro rychlý prodej

Agenda Kasa je doslova stvořená pro hotovostní prodej zásob. Navíc má velmi intuitivní ovládání, což výrazně urychlí také evidenci tržeb. Kasa je dostupná ve všech variantách programu POHODA se sklady. Pokud nevedete skladové hospodářství, můžete využít další variantu této agendy, kterou je Kasa Mini – prodejky pak vytváříte pouze s textovými položkami.

Účetní program POHODA: Kasa

Aplikace pro evidenci tržeb z terénu

Jestli vždy nemáte přístup k počítači, pro evidenci tržeb můžete využít také mobil nebo tablet. Stačí si stáhnout některou z našich aplikací, které hravě propojíte s účetním programem POHODA.

Kasa
mPOHODA

Aplikace pro vystavování faktur a dalších prodejních dokladů s funkcemi pro EET.

mKasa

Aplikace vytvořená přímo pro účely mobilního prodeje a evidence tržeb.