Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde se nachází výchozí složka pro Zálohy?

odpověď

Umístění složky pro zálohy se liší podle používané řady programu POHODA.

Základní řada POHODA MDB

V základní řadě je složka pro ukládání záloh definována pomocí souboru PhDir.ini, který je umístěný v aplikační složce.

Zobrazit obsah výchozího souboru PhDir.ini

Mohou nastat tyto možnosti:

1. Složka je definována vlastní cestou

Za rovnítkem v řádku Backup= se nachází cesta k nastavené složce.
Hodnotu může být uvedena jako:

Lokální cesta Backup=E:\Zalohy\POHODA\
UNC cesta Backup=\\SERVER\Zalohy\
IP cesta Backup=\\192.168.0.10\Zalohy\

 

 

 

2. Složka je odvozena automaticky

Pokud není složka definována přímo, nachází se v Datové složce programu ve složce Data jako podsložka s názvem Zálohy.

Datová složka je jiná než aplikační

V případě, že je datová složka jiná než aplikační, lze cestu odvodit z cesty k datové složce, ta je uvedena v PhDir.ini v řádku All=.
K cestě se přidá podsložka \Data\Zálohy\

Cesty mohou vypadat např. takto:

  Datová složka Složka Zálohy
Lokální cesta All=C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\ C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Data\Zálohy\
UNC cesta All=\\SERVER\POHODA_DATA\ \\SERVER\POHODA_DATA\Data\Zálohy\
IP cesta All=\\192.168.0.10\POHODA_DATA\ \\192.168.0.10\POHODA_DATA\Data\Zálohy\

Datová a aplikační složka jsou totožné

Pokud je program nainstalován tak, že jsou složky totožné, řádek All= je v souboru PhDir.ini prázdný.
K cestě do aplikační složky se přidá podsložka \Data\Zálohy\

Cesty mohou vypadat např. takto:

  Aplikační a datová složka Složka Zálohy
Lokální cesta C:\POHODA C:\POHODA\Data\Zálohy\
UNC cesta \\SERVER\POHODA\ \\SERVER\POHODA\Data\Zálohy\
IP cesta \\192.168.0.10\POHODA\ \\192.168.0.10\POHODA\Data\Zálohy\

 

Jak jednoduše otevřít Datovou složku je popsáno ve FAQ - Co je Datová složka programu POHODA a jak ji mohu najít na svém počítači?

Řady POHODA SQL a POHODA E1

Vyšší řady programu POHODA používají pro ukládání dat aplikaci Microsoft SQL Server, zálohy jsou vytvářeny funkcemi SQL serveru.

Ve výchozím nastavení je použita předdefinovaná složka záloh SQL serveru (určuje se při instalaci SQL serveru).
Taková cesta je vždy v lokálním tvaru a neměla by být veřejně přístupná, kvůli zabezpečení dat.

Nastavenou cestu lze zjistit několika způsoby: 

Průvodce Nastavení připojení k SQL serveru

Tento způsob zobrazí nastavené cesty ve všech případech.
Uživatel musí mít právo Administrátorské funkce/Účetní jednotky/Databáze, aby mohl průvodce spustit.

  1. V agendě Soubor/Účetní jednotky použijte povel Databáze/Nastavení SQL Serveru.
  2. Klikněte na tlačítko Změnit.
  3. V průvodci se proklikejte pomocí tlačítka Další na 5. stranu, v nastavení nic neměňte.
  4. Na 5. straně průvodce jsou uvedené cesty pro Data, Zálohy a Transakční logy.
  5. Průvodce Ukončete tlačítkem Zrušit.

SQL Server Management Studio

V případě, že při prvním připojení Pohody k SQL Serveru nejsou definovány jiné cesty, lze údaje zjistit také přímo ve vlastnostech instance SQL Serveru, např. pomocí aplikace SQL Server Management Studio (SSMS).

  1. Spusťte aplikaci SSMS a přihlaste se pomocí některého existujícího uživatele.
  2. Vlevo v Object Explorer klikněte na název instance SQL Serveru pravým tlačítkem.
  3. Vyberte volbu Properties.
  4. Přepněte na stránku Database settings.
  5. Ve spodní části okna (Database default locations) jsou uvedeny cesty pro Data, Transakční logy (Log) a Zálohy (Backup).

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím