Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při příjmu balíčku došlo k chybě s následujícím popisem: "Data v souboru 'PohodaPZD.mdb' nejsou určena pro aktuální účetní jednotku. Neodpovídá jednoznačný identifikátor pobočky resp. centrály." Co mohu udělat pro správných chod pobočkového zpracování dat?

odpověď

V rámci komunikace jednotek PZD došlo k uživatelské chybě v postupu. Na centrále byla vygenerována nová pobočka odesláním balíčku dat od č.1, ale z tohoto balíčku dat nebyla pobočka založena. Komunikace (výměna balíčků dat) probíhá se starší verzí pobočky.

Obnovení komunikace lze docílit buď:

  • 1. načtením zálohy databáze centrály před odesláním balíčku dat č.1. Takto budou ztracené údaje, zadané na centrále po 
        odeslání daného balíčku od č.1,

    2. vytvoření nové databáze pobočky z daného balíčku č.1. Takto dojde na pobočce ke ztrátě dat, zadaných od posledního 
        odeslání balíčku dat na centrálu.

    V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést speciální úpravy databáze a sehrání dat v rámci PZD tak, aby nedošlo ke ztrátě informací (nebo alespoň minimální ztrátě informací). Jedná se o expertní servisní službu. Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo přes naše internetové stránky, kde je nutné vyplnit formulář pro objednání těchto služeb a zaslat faxem nebo e-mailem na technickou podporu. K jejímu provedení je dále nutné zaslat zálohy všech databází jednotek PZD, kterých se sehrání dat týká.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím