Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné u přídavné nesíťové licence POHODA MLP použít Pobočkové zpracování dat?

odpověď

Nesíťová přídavná licence POHODA (MLP) neumožňuje použití Pobočkového zpracování dat. U této verze není možné vytvořit Centrálu Pobočkového zpracování dat a sehrávat databáze pobočky respektive centrály.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím