Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při zálohování v Pohodě SQL/E1 se zobrazilo chybové hlášení: Síťová kolize - Soubor nelze exkluzivně otevřít. Co se stalo?

odpověď

Od verze POHODA Říjen 2020, rel. 12600 jsme přidali upozornění při zálohování z prostředí programu POHODA E1/SQL z důvodu, aby byl uživatel upozorněn, že právě vzniklá záloha nemusí být zcela konzistentní.

Aby byla záloha databáze vzniklá z ekonomického systému POHODA konzistentní, musí být před jejím vznikem proveden kompakt databáze a samotné vytvoření zálohy musí proběhnout v momentě, kdy s databází nikdo další nepracuje. Vzniklá záloha nemůže být považována za 100% správnou v okamžiku kdy např. někdo z uživatelů má rozeditovaný záznam nebo provádí hromadnou operaci, . Při návratu k takové záloze může dojít k tomu, že budou existovat doklady s chybnými vazbami apod.

Záloha z rozhraní programu POHODA

Při spuštění zálohy nad otevřenou účetní jednotkou se zobrazí hlášení:

Kliknutím na tlačítko Storno dojde ke zobrazení dalšího dialogu:

Po kliknutí na tlačítko OK se záloha vytvoří, ale neprovede se Kompakt databáze, záloha tak může mít větší velikost a nemusí být konzistentní.

Automatická úloha

Při pokusu o zálohu pomocí automatické úlohy nebo příkazového řádku se záloha nevytvoří. 
Do souboru Batch.log (ve složce pro logy programu) se pouze doplní informace o chybě zálohování, příklad:

#Batch, 2023-03-29 12:59:58, , Admin, uzivatel@POHODA, [13307.4 SQL (17.3.2023)], POHODA Komplet N5MAI, 6 - Information
-----------------------------------------------
DATUM: 29.03.2023 12:59:51
PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK: /Z StwPhT2_12345678_2022
-----------------------------------------------

Soubor: StwPhT2_12345678_2022
Soubor nelze exkluzivně otevřít.

Ukončete všechny programy, které pracují s tímto souborem (např. vícekrát spuštěná POHODA, u síťové verze POHODA spuštěná na jiném počítači ap.)
Záznam je uzamčen jiným uživatelem.
#3356: Database 'StwPhT2_12345678_2022' is already opened on another machine.
Chyba !

 

Doporučení pro zálohování

Záloha z prostředí programu by měla vzniknout v momentě, kdy s účetní jednotkou nikdo nepracuje. K tomu lze využít například funkci Zákaz spuštění programu..., kterou naleznete v menu Databáze agendy Účetní jednotky.

Pokud vyžadujete automatické vytváření záloh i během práce s jednotkou, je nutné je nastavit v rámci SQL serveru pomocí vhodné kombinace zálohovacího plánu a recovery modelu. Při vhodném scénáři je pak možné se vrátit do přesně definovaného času. Zde je potřeba konzultovat požadavky kladené na zálohování a následně provést nastavení pomocí administrátora MS SQL serveru.

Další informace na téma zálohování naleznete zde.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím