Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Po upgrade na Windows 11 nelze spustit lokální databázová služba MS SQL Server, jak to opravit?

odpověď

Příčinou jsou vylepšené ovladače NVMe systému Windows 11, které nyní používají skutečnou velikost sektoru hlášenou úložnými zařízeními NVMe, místo aby se spoléhaly na informace emulované z ovladačů systému souborů.
Ovladače nativně ignorují emulaci, kterou používají běžná úložná zařízení a vrací hodnotu velikosti fyzického sektoru na disku, standardně 8KB nebo 16KB.

 • MS SQL server na úložišti podporuje fyzickou velikost sektoru 512B nebo 4KB.

Aby se služba SQL serveru spustila, lze použít jedno z následujících řešení:

Spuštění služby SQL serveru s parametrem -T1800

Do parametrů spouštění služby MS SQL serveru přidejte parametr -T1800.
Tento parametr vynutí, aby SQL Server použil velikost sektoru 4KB pro všechny čtení a zápisy.
Pokud používáte SQL Server na discích s velikostí fyzického sektoru větší než 4 KB, lze pomocí příznaku -T1800 simulovat nativní jednotku 4 KB, což je podporovaná velikost sektoru pro MS SQL Server.

Paramter lze přidat dvěma způsoby:

Pomocí panelu Služby

 1. Spusťte panel Služby (services.msc) a najděte službu s názvem SQL Server (Název instance).
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na službu a vyberte Vlastnosti.
 3. Na záložce Obecné zkontrolujte, že je služba zastavena (u běžící služby nelze přidat parametr).
 4. Do pole Paramtery spuštění přidejte paramter -T1800.
 5. Klikněte na tlačítko Použít a dále na Spustit, poté můžete okno zavřít.

Pomocí aplikace SQL Server Configuration Manager

 1. Spusťte aplikaci SQL Server Configuration Manager (SQLServerManager15.msc - číslo se mění s verzí SQL serveru).
 2. Otevřete větev SQL Server Services.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na daný SQL server a vyberte Vlastnosti.
 4. Přepněte na záložku Startup parameters.
 5. Do pole napište -T1800 a klikněte na tlačítko Add.
 6. Potvrďte změny a restartujte/spusťte SQL server.

Přidání klíče do registru Windows

Pomocí příkazové řádky CMD

 1. Spusťte příkazový řádek (CMD) jako správce počítače.
 2. Zadejte příkaz, kterým přidáte požadovaný klíč do registru:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device" /v "ForcedPhysicalSectorSizeInBytes" /t   REG_MULTI_SZ /d "* 4095" /f
 1. Restartujte počítač.

Pomocí PowerShell

 1. Spusťte Windows PowerShell jako správce počítače.
 2. Zadejte příkaz, kterým přidáte požadovaný klíč do registru:
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device" -Name   "ForcedPhysicalSectorSizeInBytes" -PropertyType MultiString -Force -Value "* 4095"
 1. Restartujte počítač.

Více informací naleznete na webu:
Troubleshooting operating system disk sector size greater than 4 KB - SQL Server | Microsoft Learn

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím