Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké oprávnění potřebuji k převodu mateřské databáze do nové verze?

odpověď

Některé velké aktualizace programu POHODA SQL, PAMICA SQL a POHODA E1 vyžadují ke správnému běhu převod mateřské databáze na novější verzi.

Aby se převod podařil, je nutné provést aktualizaci a první spuštění pod účtem, který má dostatečná oprávnění pro manipulaci s databázemi v SQL serveru.

Nastavení práv SQL serveru by měl provádět pouze zkušený uživatel, který si je vědom rizik spojených se změnou zabezpečení citlivých dat.

Pokud máte správce serveru, svěřte kontrolu oprávnění a případně samotnou aktualizaci této osobě.

Právo sysadmin získává automaticky Windows uživatel, který instaloval SQL server a také uživatel sa (vytvoří se při instalaci).

Potřebné oprávnění lze ověřit a přidělit pomocí programu SQL Server Management Studio:

 1. Na serveru (nebo jiném přístupu), odkud budete instalovat aktualizaci spusťte aplikaci SQL Server Management Studio (SSMS).
 2. V přihlašovacím dialogu určete SQL server (Server name), ke kterému se chcete připojit a zvolte Windows Authentication.
  Po přepnutí volby si zapamatujte údaj z pole User name.
  Tlačítkem Connect se připojte.

 1. V panelu Object Explorer (vlevo) otevřete větev Security a Logins, zobrazí se seznam uživatelů, kteří jsou v SQL serveru uvedení.
 2. Ověřte, zda je v seznamu uživatel z pole User name (viz bod 2)
  Pokud existuje, pokračujte bodem 7.
 3. Pokud uživatele nevidíte (typicky jsou zobrazeni pouze uživatelé BUILTIN\Users a sa), bude nutné se přihlásit jako uživatel s oprávněním sysadmin a požadovaná práva uživateli přidělit.
  Případně lze aktualizaci provést pod jiným uživatelem, který požadovaná práva má.

 1. Klikněte na tlačítko Disconnect  a dále na tlačítko Connect , čímž znovu vyvoláte dialog přihlášení.
  Vyberte typ přihlášení SQL Server Authentication a přihlaste se jako uživatel sa, nebo jiný uživatel s právem sysadmin.

 1. Otevřete větev Security a Logins. 
  Pokud má uživatel dostatečná práva, zobrazí se ve stromu více uživatelů.
  Najděte uživatele z bodu 2, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte Properties.
  Jestliže uživatel neexistuje, lze jej přidat volbou New Login... v kontextovém menu větve Logins.

 1. Otevřete stránku Server Roles a zkontrolujte, zda má uživatel práva dbcreator, public a sysadmin.
  Práva případně přidejte a potvrďte změny tlačítkem OK.

 1. Před aktualizací ještě zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi SQL serveru.
  Číslo nainstalované verze naleznete v prvním řádku Object exploreru za názvem instance SQL serveru (v závorce).
  Přehled nejnovějších verzí naleznete na stránce: Latest updates for SQL Server - SQL Server | Microsoft Learn
 2. Nyní můžete provést aktualizaci na novou verzi.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím